Top Menu

Tag Archives Virtual Machine Manager

Update Rollup 8 for System Center 2012 R2 (KB3096378) released ! This time new features and bug fixes cover below components:

Hints

 1. First test everything in your test or lab environment, before you deploy an Update Rollup in production environment!
 2. Before you deploy UR8, make sure you applied previous UR releases. You need to keep installation order of UR releases. First install previous releases, if you have not already done.
 3. Make sure you will plan right upgrade sequencing in your production environment. Before it, read this TechNet article: Upgrade Sequencing for System Center 2012 R2.

Happy upgrading 🙂

Na stronie Microsoft Connect udostępniono wersję beta darmowego dodatku dla SCVMM – Virtual Machine Servicing Tool.

VMST umożliwia aktualizację systemów operacyjnych oraz aplikacji w nieaktywnych maszynach wirtualnych (OffLine w bibliotece, zatrzymane), szablonach, plikach VHD przy pomocy Windows Server Update Services (WSUS) / System Center Configuration Manager (SCCM).

Aby pobrać i przetestować Virtual Machine Servicing Tool 2012 Beta należy użyć tego łącza:

VMST 2012 jest przeznaczony dla najnowszej edycji SCVMM, czyli System Center 2012 Virtual Machine Manager. Dodatkowo do współpracy mogą być zaprzęgnięte następujące wersje WSUS / SCCM:

 • Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 SP2
 • System Center 2012 Configuration Manager

Na stronach TechNet dodatkowo dostępna jest ogólna dokumentacja pod tym łączem:

SystemCenter2012VMM

UPDATE z 2012-04-06! UWAGA! Nie używać tego rozwiązania! Niby działa, niby struktura baz danych SQL jest bez zmian, ale są zmiany w procedurach SQL, itp.

Na pewniaka zamontowałem ISO do serwera VMM 2012 RC I odpaliłem setup w celu upgrade do RTM. Bum… nie da się. Instalator na dzień dobry wywala błąd:

 

Upgrading from the currently installed version of VMM System Center 2012 Virtual Machine Manager is not supported. You must be running VMM 2008 R2 with Service Pack 1 (SP1) to upgrade to System Center 2012 Virtual Machine Manager.

VMM2012RC2RTM001

Czyli niby mam re-instalować wszystko i ponownie konfigurować? Ooo nie! Nie chce mi się…

Poniżej jak rozwiązać case:

 • Uruchom deinstalator wersji RC
 • Zaznacz wszystkie funkcje VMM do usunięcia
 • Na stronie Database options zaznacz opcję Retain database

VMM2012RC2RTM002

 • Po zakończonej deinstalacji, która trwa naprawdę szybko, uruchom SQL Server Management Studio
 • Podłącz się do instancji SQL Server, gdzie była baza danych od SCVMM
 • Otwórz bazę danych SCVMM – domyślnie VirtualManagerDB
 • Przejdź do tabeli tbl_VMM_GlobalSetting i otwórz ją w trybie edycji
 • Znajdź rekordy DatabaseVersion oraz QFEDatabaseVersion w polu PropertyName
 • Obie właściwości będą miały wartość 3.0.5007.0, zmień je na 3.0.6005.0

VMM2012RC2RTM003

 • Odpal ponownie instalator System Center 2012 VMM RTM
 • Na stronie konfiguracji bazy danych wskaż istniejącą – Existing database

VMM2012RC2RTM004

 • Binaria RTM się zainstalowały – na koniec wykonaj aktualizację agentów na serwerach zarządzanych przez SCVMM, wykonując polecenie Update Agent z konsoli VMM

VMM2012RC2RTM005

 • Koniec Smile

UWAGA! Metoda nie jest w żaden sposób wspierana przez Microsoft! Wykonujesz to na własną odpowiedzialność!

UPDATE z 2012-04-06! UWAGA! Nie używać tego rozwiązania! Niby działa, niby struktura baz danych SQL jest bez zmian, ale są zmiany w procedurach SQL, itp.

Close