Top Menu

Tag Archives Veeam Direct Restore

Następne rozwiązanie z Azure Marketplace jakim się zainteresowałem to Veeam Direct Restore firmy Veeam Software. Veeam Software jest firmą tworzącą rozwiązania utrzymywania ciągłości biznesowej mając na uwadze minimalizację wskaźnika czasu odtwarzania (RTO) oraz wskaźnika punktu przywracania (RPO). Firma jest naszym partnerem, dzięki której połączenie ich technologii jako ekspertów w swojej dziedzinie oraz naszych rozwiązań, skutkuje optymalnymi rozwiązaniami dla klientów – więcej o naszym partnerstwie przeczytasz tutaj Większa dostępność dzięki rozwiązaniom Microsoft i Veeam. Więcej informacji o firmie Veeam Software przeczytasz na ich oficjalnej stronie Internetowej. Przy okazji naszego partnerstwa z Veeam, ciekawym materiałem jest nagranie z konferencji VeemON z 2015 roku, gdzie Jeffrey Snover (Technical Fellow, Microsoft) opowiada, dlaczego Microsoft i Veeam to optymalne połączenie. Nagranie 1 + 1 = 3 : Veeam + Microsoft = Better Together dostępne na YouTube:

Co to jest Veeam Direct Restore?

Rozwiązanie Veeam Direct Restore to bezpłatny, prekonfigurowany appliance w Microsoft Azure, który umożliwia przywracanie w chmurze Microsoft Azure kopii zapasowych Veeam (stworzonych za pośrednictwem rozwiązań Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Free Edition i Veeam Endpoint Backup). Korzystając z tego rozwiązania, po za samą funkcjonalnością odzyskiwania kopii zapasowych, można przenosić lokalne maszyny wirtualne, serwery fizyczne oraz  urządzenia końcowe z systemem Windows do chmury Microsoft Azure. Kilka słów więcej o możliwościach:

 • Odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam na platformie Microsoft Azure – można szybko i wydajnie przywracać kopie zapasowe z plików Veeam (.VBK) dowolnego typu.
 • Migracja maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych lub urządzenia końcowego z systemem Windows na platformę Microsoft Azure – możliwość łatwego wykonywania zaplanowanych migracji maszyn wirtualnych i przenoszenia serwerów fizycznych firmy do chmury.
 • Używanie platformy Microsoft Azure jako środowiska “na żądanie” na potrzeby testów lub prac programistycznych – w środowisku testowym opartym na platformie Microsoft Azure można sprawdzać niezawodność kopii zapasowych oraz testować poprawki oraz ważne aktualizacje przed ich wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.

Bardziej zainteresowany możliwościami rozwiązania Veeam Direct Restore? Zachęcam Cię do zapoznania się z oficjalnymi materiałami producenta.

Architektura Veeam Direct Restore

3, 2, 1… start

W tej część poprowadzę Cię krok po roku, jak w przeciągu kilku chwil uruchomić w pełni działające środowisko Veeam Direct Restore po stronie chmury Microsoft Azure wykorzystując Azure Marketplace. Podobnie jak w poprzednim artykule z serii, nie opisywałem szczegółowo kolejnych kroków jakie musisz wykonać wraz ze zrzutami ekranu. Nagrania wideo z tą procedurą – poniżej jedynie referencyjne podsumowanie kroków.

Krok 1 – Wybierz Veeam Direct Restore z Azure Marketplace

 1. Przejdź do publicznej strony Azure Marketplace
 2. W wyszukiwarce wpisz Veeam
 3. Wybierz pozycję Direct Restore to Azure
 4. Zapoznaj się z prospektem informacyjnym, a następnie kliknij Create Virtual Machine

Krok 2 – Skonfigurują maszynę wirtualną

Veeam Direct Restore tak jak wiele innych rozwiązań z Azure Marketplace to prekonfigurowany appliance z obrazem maszyny wirtualnej, dlatego musisz wprowadzić kilka istotnych informacji.

 1. Basics – na tej stronie podaj podstawowe informacje związane z konfiguracją
  1. W pole Name wprowadź nazwę dla maszyny wirtualnej
  2. W pola User name oraz Password wprowadź poświadczenia dla lokalnego administratora
  3. W polu Subscription wybierz subskrypcję, na której będziesz wdrażał maszynę wirtualną (dotyczy jeżeli posiadasz wiele subskrypcji)
  4. W polu Resource Group wybierze istniejącą grupę zasobową lub wprowadź nazwę dla nowej. Więcej o Resource Group znajdziesz w dokumentacji Azure Resource Manager overview
  5. W polu Location wskaż lokalizację, w której ma odbyć się wdrożenie
 2. Size – drugi krok związany z konfiguracją to wybór odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej. Rozmiar powinieneś ustalić na poziomie projektowania i estymacji zasobów tzn. ile rdzeni procesora oraz pamięci RAM potrzebujesz. Szczegóły dotyczące rozmiarów oraz parametrów technicznych znajdziesz w dokumentacji Sizes for Windows virtual machines in Azure
 3. Settings – ekran to konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej – ustawisz tutaj takie parametry jak:
  1. Storage account – magazyn danych, gdzie mają zostać umieszczone pliki VHD
  2. Network – w jakiej sieci wirtualnej i z jakimi ustawieniami IP, maszyna wirtualna będzie uruchomiona
  3. Monitoring – a dokładniej magazyn danych, który ma zostać użyty do składowania logów diagnostycznych
  4. Availability Set – metadana, która informuje chmurę, że dana maszyna wirtualna nigdy nie powinna fizycznie spotkać się z inną maszyną wirtualną z tej samej grupy dostępności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Manage the availability of virtual machines. Jeżeli stawiasz samodzielną instancję maszyny wirtualnej, ustawienie to nie jest interesujące dla Ciebie.
 4. Summary – w czwartym kroku konfiguracji maszyny wirtualnej, zobaczysz podsumowanie dotyczące ustawień jakie zrobiłeś we wcześniejszych krokach. Są one weryfikowane pod kątem poprawności przez mechanizmy Microsoft Azure. Jest to ostatni moment, w którym możesz się cofnąć i wprowadzić jeszcze zmiany w konfiguracji. Kliknij OK.
 5. Buy – Ostatni krok to podsumowanie skonfigurowanej przez Ciebie oferty. Kliknij Purchase. Znajdziesz tutaj bardzo ważne informacje związane z:
  1. opłatą licencyjną dla producenta rozwiązania (w tym przypadku jest to BYOL, czyli opłata nie będzie automatycznie pobierana przez Microsoft Azure)
  2. opłatą za użytkowanie zasobów chmury Microsoft Azure (estymacja tylko opłata za zasoby obliczeniowe tj. maszyna wirtualna, bez dodatkowych opłat np. zajętość magazynu danych, itd.)
  3. warunki użytkowania.

Nastąpi wdrożenie rozwiązania wg wprowadzonej konfiguracji. Może to zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od tego co wybrałeś lub ustawiłeś oraz czy wdrażasz rozwiązanie w ramach już istniejących zasobów np. magazyn danych, sieć wirtualna, czy tworzysz nowe elementy wraz z procesem wdrożenia rozwiązania.

Krok 3 – Zaloguj się do maszyny wirtualnej

 1. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożenia, wybierz Browse, a następnie Resource groups.
 2. Zaznacz grupę zasobowa zdefiniowaną w konfiguracji maszyny wirtualnej
 3. W panelu Settings wybierz Resources
 4. Poszukaj na liście obiektów maszyny wirtualnej o nazwie zdefiniowanej w konfiguracji maszyny wirtualnej, zaznacz ją w celu wyświetlanie jej właściwości.
 5. We właściwościach maszyny wirtualnej zobaczysz podsumowanie jej parametrów oraz na górnym panelu, przycisk Connect umożliwiający podłączenie się do niej za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP). Kliknij go, a następnie zaloguj się do maszyny za pośrednictwem poświadczeń jakie ustaliłeś w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej.

Krok 4 – Wykonaj podstawową konfigurację

 1. Automatycznie po zalogowaniu uruchomi zielony ekran Veeam Direct Restore, wybierz Configuration w celu uruchomienia kreatora wstępnej konfiguracji
 2. Przejdź pod adres https://manage.windowsazure.com/PublishSettings w celu ściągnięcia pliku konfiguracyjnego z subskrypcjami Microsoft Azure (jeżeli nie jesteś zalogowany do portalu Microsoft Azure, zostaniesz poproszony o to)
 3. Na stronie Subscription wskaż plik ściągnięty w poprzednim kroku, a następnie kliknij Next.
 4. Kliknij Finish w celu zakończenia procedury podstawowej konfiguracji.

Kolejne kroki – podsumowanie

Już możesz korzystać z Veeam Direct Restore, którego działanie w uproszczeniu dzieli się na dwa kroki.

Krok 1 – Przesłanie kopii zapasowych do Veeam Direct Restore

W tym kroku masz wiele możliwości realizacji tego zadania – możesz użyć takie narzędzia i technologie jak: Veeam FastSCP, Azure File Storage, Remote Desktop Connection, podłączenie dysku VHD, serwer FTP. Wszystkie metody zostały opisane w oficjalnej dokumentacji na stronie Uploading Backups to Veeam Appliance.
Kopiowanie za pomocą darmowego narzędzia Veeam FastSCP pokazał na nagraniu wideo Mike Resseler z Veeam.

Krok 2 – Odtwarzania kopii zapasowej

W celu odtworzenia do Microsoft Azure, użyj kopii zapasowych komputerów fizycznych utworzonych za pomocą Veeam Endpoint Backup lub kopii zapasowych maszyn wirtualnych utworzonych za pomocą Veeam Backup & Replication. Możesz przywrócić maszynę do najnowszego stanu lub dowolnego punktu przywracania dostępnego w łańcuchu kopii zapasowej. Po przywróceniu kopii zapasowej, odzyskany obiekt pojawi się w portalu Microsoft Azure jako standardowa maszyna wirtualna. Procedura odtwarzania kopii zapasowej została opisana w oficjalnej dokumentacji na stronie Restoring Machines.

Odtwarzanie w Veeam Direct Restore pokazał na nagraniu wideo Mike Resseler z Veeam.

Więcej o Azure Marketplace przeczytasz w artykule Nie wymyślaj koła na nowo – poznaj Azure Marketplace.

Close