Top Menu

Tag Archives Microsoft Azure

Last week I attended OpenHack Amsterdam, and this post is my thoughts about that great event.

The event was focused on Containers and Microservices – on a high level the goal was migrating on-premise Linux and Windows workloads to Microsoft Azure cloud through Kubernetes on Azure Container Service and Azure Service Fabric. Regarding to both technologies the event hosted two special guests from engineering teams in Redmond: Mark Fussell (@mfussell) – Lead PM for Service Fabric and Gabe Monroy (@gabrtv) – Lead PM for Containers on Azure. Besides, there were many Expert Proctors from engineering teams to help attendees.

The event took place from 9th to 11th of October 2017 in Amsterdam, Netherlands in fascinating venue – De Hallen.

What is OpenHack?

This is something new in my opinion, a new quality of wide-opened events. I will start with what OpenHack is not.

So, OpenHack is not:

 • proctored labs like Hands-On Labs training or workshop;
 • product tech marketing sessions (presentation format);
 • sales engagement;
 • limited to a specific developer segment;
 • exclusively project-based end customer focused engagement;
 • a traditional Microsoft “event” like conference;
 • design and architecture workshop;
 • hackathon like competition.

And now, what is OpenHack? The OpenHack experience brings together a sizeable group of diverse Developers to learn how to implement a given scenario through immersive, structured, hands-on, FUN, challenge-based hacking. OpenHack is targeted to Developers inside and outside Microsoft ecosystem, and the activities are geared towards hands-on code-with experiences vs. formal session presentation.

Microsoft Extended Family pre-day

On Sunday, October 8th was a pre-day event designed for Microsoft employees and “extended family” like partners, MVPs, and RDs where engineering leads did technical drill down into what we’ll be focused on over the next few days.

In most cases, we know each other only from electronic communication. The event gave us an opportunity to network and socialized as well.

Hacking Teams

The whole event was split into two technologies: Service Fabric and Kubernetes. Depends on the survey on registration, attendees were assigned to teams their selected technology. Each team has four to five members, with a mix of Microsoft employees, partners, and customers and one Expert Proctor from the engineering team. At the end proportion of teams were ~25% for Service Fabric and ~75% for Kubernetes. I was the member of Service Fabric team (Greetings to the Team 3 🙂 ).

Challenge-based Hacking

During a three-day intensive event, each team has directly engaged in the challenge-based hacking activity through the same increasing difficulty challenges to accomplish. There were not any step-by-step guides, etc. – the goal was to use existing knowledge source like docs.microsft.com and examples on GitHub to find right solutions for the Challenge. After each resolved Challenge, Proctor validated it and unblocked next Challenge, so, you cannot go further without accomplished Challenge.

For the whole OpenHack were five challenges in total: three main challenges, and two extra challenges to chosen when first three has done. On high-level challenges are:

Be patient, I’ll add when I can 😉

Gamification

That was not a typical contest like hackathon to win something using know technology to accomplish a task. You had to use the specific technology, even if you did not know it. The whole event had gamification model to add more “spicy” at the end 😉 Teams progress was displayed on a big screen, so everyone can saw where his or her team is and where the other teams are.

Extra stuff like Expert Talk and Code-with Pod

During event was two special activities in the agenda like Expert Talks and Code-with Pods.

Both activates driven Engineering leads, for Export Talks attendees used post-it notes (with their topic idea), and engineering leads picked popular topics and did informal talk.

Code-with Pods attendees could bring workplace project ideas to hacked with Microsoft expert. Each slot has 2 hours, and idea for this activity was first-come, first served.

Community Meetups

After the first and second day of the OpenHack were community Meetups.

First was Dutch Azure Meetup where Mark Fussell (Lead PM of Service Fabric, Microsoft) was speaking about Service Fabric, and Brian Randell (Visual Studio ALM MVP) was speaking about PowerShell for Developers.

The second was Software Circus Meetup where Gabe Monroy (Lead PM of Containers on Azure, Microsoft) was speaking about Kubernetes and the Open Service Broker API, and Pini Reznik (CTO, Container Solutions) was speaking about Adoption of Cloud Native infrastructure.

Polish presence

I am very happy because there were several people from our customers and partners (about 10) from my native country. In addition, I am proud of team No. 17 in which there were as many as 3 Poles. Why? Because this team won OpenHack! Congrats to:

Testimonial from Wiktor Zasowski (Systems Administrator, Viessmann)

I have fallen in love with the OpenHack formula. Clear learning path, entertaining challenges together with a little bit of gamification, and most crucial factor was gathering of great engineers and proctors eager to answer all problematic questions we have stumbled across.

Summary

I totally agree with Wiktor’s testimonial. I have fallen in love with the OpenHack formula too. New learning experience which I LOVE – a combination of challenge-based hacking, gamification, sharing experiences with an unknown before teammates, no step-by-step guides gave me an incredible engagement and focused on learning new things. I want more OpenHacks! 😀

Have a look at after movie 🙂

https://youtu.be/sG5bQmaLy7Q

Appendix

Below you can find several links to technical stuff related to OpenHack technologies.

Kontynuując nasze zobowiązanie otwartej i elastycznej platformy, która spełnia potrzeby naszych klientów, otwieramy źródła PowerShell na licencji MIT oraz udostępniła technologię na systemy Linux. Przy dzisiejszych wieloplatformowych środowiskach IT, ważne jest, aby zaoferować klientom możliwość wykorzystania tych samych skryptów i umiejętności znanych ze środowisk Windows Server dla systemów Linux. Daje to możliwość spójnego zarządzania serwerami Linux i Windows za pomocą możliwości automatyzacji Microsoft Azure jak i Operations Management Suite (OMS).

Co to oznacza dla aktualnych klientów?

Obecni klienci używający mechanizmów zarządzania Azure za pośrednictwem OMS będą mogli skorzystać z technologii PowerShell nie tylko do zarządzania serwerami Windows Server ale również Linux.

Dotychczasowi użytkownicy PowerShell mogą teraz zarządzać zarówno Windows Server i Linux z dowolnego systemu klienckiego z MacOS, Linux lub Windows.

Jestem użytkownikiem Linux. Co to oznacza dla mnie?

Dla użytkowników Linux, PowerShell zapewni bogatą interaktywną powłokę, heterogeniczny framework do zarządzania / automatyzacji, który bardzo dobrze działa z istniejącymi narzędziami oraz jest zoptymalizowany do pracy ze strukturami danych (np. JSON, CSV, XML, itd.), REST API i modelami obiektowymi. W celu nauki zobacz stronę domową PowerShell oraz ścieżkę nauki PowerShell.

Jak OMS oraz PowerShell są powiązane?

OMS daje wgląd, kontrolę aplikacji oraz obciążenia na chmurze Microsoft Azure jak i innych chmur. Pomaga bardzo w transformacji do chmury środowisk Linux oraz Windows Server.

PowerShell zapewnia heterogeniczny framework do automatyzacji i zarządzania, który przyspiesza zadania administracyjne dla systemów Windows Server oraz Linux.

OMS oferuje PowerShell jako usługę. OMS Automation udostępnia PowerShell oraz Desired State Configuration (DSC) jako wysoko dostępną oraz skalowalną usługę zarządzania z chmury Microsoft Azure. Może tworzyć graficznie oraz zarządzać wszystkimi zasobami PowerShell takimi jak Runbooks, konfiguracje DSC oraz węzły DSC z jednego miejsca. Dzięki użyciu OMS Hybrid Worker dodatkowo możesz rozszerzyć możliwości automatyzacji, monitorowania, konfiguracji do środowisk nie tylko chmurowych, ale również lokalnych działających w Twoim centrum przetwarzania danych.

Jakie są różnice pomiędzy Windows PowerShell a PowerShell Core?

Windows PowerShell jest edycją PowerShell zbudowaną na .NET Framework i jest dostępna tylko na systemach Windows oraz Windows Server. PowerShell Core natomiast jest edycją zbudowaną na .NET Core i jest dostępna na systemach Windows, Windows Server, Nano Server, MacOS oraz Linux.

Na jakich systemach będzie działał PowerShell?

Windows PowerShell wspierany jest na systemach:

 • klienckich od Windows 7 do Windows 10 Anniversary Edition
 • systemach serwerowych od Windows Server 2008 R2 do Windows Server 2016

PowerShell Core może być używany na systemach:

 • od Windows 8.1 do Windows 10 Anniversary Edition
 • Windows Server 2012 R2 do Windows Server 2016 (w tym Nano Server)
 • OS X 10.11
 • Ubuntu 14.04 oraz 16.04
 • CentOS 7
 • Red Hat 7

Gdzie znajdę źródła PowerShell oraz przykłady multi-platformowego użycia?

Więcej we wpisie Jeffrey Snover-a na blogu Azure: PowerShell is open sourced and is available on Linux

W poście nie będę opisywał usługi Azure Log Analytics. Dla rozpoczynających przygodę z OMS oraz usługą Azure Log Analytics polecam kurs MVA (https://blog.porowski.pro/kurs-mva-o-analizie-logow-w-oms) oraz zapoznanie się z materiałami podsumowującymi warsztaty IT Innovation, które miałem przyjemność prowadzić w kilku miastach polski w maju 2016 (https://blog.porowski.pro/podsumowanie-warsztatow-it-innovation-z-operations-management-suite-zasoby-i-kolejne-kroki).

Przechodząc do rzeczy… są serwery bazodanowe SQL Server i jest nadzieję, że są one skonfigurowane oraz zoptymalizowane poprawnie. Rozwiązanie SQL Assessment dostępne w ramach usługi Azure Log Analytics pomaga sprawdzić konfigurację serwerów SQL Server oraz podpowie co powinno zostać poprawione.

Rozwiązanie SQL Assessment priorytetyzuje rekomendacje z sześciu kategorii, pomagając Tobie zrozumieć istotę problemu. Rekomendacje bazują na wiedzy, doświadczeniu oraz dobrych praktykach inżynierów z Microsoft. Każda rekomendacja dostarcza wiedzę odnoście problemu i potencjalnych skutków oraz sugestie wraz z krokami jaki należy zrealizować aby rozwiązań problem.

oms-sql-tile01

Rysunek 1. Kafelek od SQL Assessment na stronie głównej

Rekomendacje

Każda rekomendacja jaka jest w SQL Assessment przypisana jest do kategorii i nadana jest jej waga. Poniżej charakterystyka obu atrybutów.

Kategorie

Sześć kategorii dostępnych w ramach SQL Assessment:

 1. Security and Compliance – zalecenia dotyczące potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa – polityki, ustawienia techniczne, prawo, wymagania regulacyjne.
 2. Availability and Business Continuity – zalecenia dotyczące dostępności usługi, odporności infrastruktury i ochrony biznesu.
 3. Performance and Scalability – zalecenia związane z wydajnością i potrzebami skalowania infrastruktury.
 4. Upgrade, Migration and Deployment – zalecenia dla IT aby był głównym motorem zmian innowacji, poprzez użycie najnowszych technologii oraz rozwiązań w celu dostarczenia biznesowi dodatkowej wartości.
 5. Operations and Monitoring – zalecenia związane z usprawnieniem operacyjności IT.
 6. Change and Configuration Management – zalecenia związane ze zmiana w kontekście negatywnego wpływu na infrastrukturę.

Waga

Waga jest kalkulowana na podstawie trzech parametrów:

 • Probability – Prawdopodobieństwo, że zidentyfikowany problem może spowodować problem. Im większe prawdopodobieństwo tym większa ogólna punktacja dla rekomendacji.
 • Impact  – Wpływ na środowisko, jeżeli problem się pojawi. Im większy wpływ tym większa ogólna punktacja dla rekomendacji.
 • Effort – Nakład pracy wymagany do zaimplementowania rozwiązania. Im większy nakład pracy tym mniejsza ogólna punktacja.

Waga każdego zalecenia jest wyrażona jako procent całkowitej liczby punktów dostępnych dla każdej kategorii np. jeśli zalecenie w kategorii Security and Compliance ma wynik w wysokości 5% i nastąpi jego realizacja to zalecenie zwiększy ogólny wynik Security and Compliance o 5%.

oms-sql-dashboard01

Rysunek 2. Sześć głównych kategorii

Instalacja i konfiguracja

Poniżej kroki jakie trzeba wykonać, w celu uruchomienia SQL Assessment w Azure Log Analytics. Zanim jednak przejdziemy do procedury, kilka ważnych informacji oraz wymagań:

 • SQL Assessment działa ze wszystkimi aktualnie wspieranymi wersjami SQL Server w edycjach Standard, Enterprise oraz Developer.
 • Agent musi być zainstalowany na serwerach z SQL Server.
 • .NET Framework 4 jest wymagany na każdym serwerze, gdzie będzie uruchomiony agent.
 • W przypadku integracji System Center Operations Manager i wykorzystania agenta SCOM, należy skonfigurować Run-As Account (procedura poniżej).

Jeżeli używasz agenta OMS zamiast agenta SCOM, Management Pack zawsze uruchamia się w kontekście konta Local System. Pomiń kroki 1-5 poniżej i uruchom przykład z T-SQL lub PowerShell wstawiając NT AUTHORITY\SYSTEM jako UserName.
SQL Assessment uruchamiany jest co 7 dni i zbiera dane pochodzące z WMI, rejestru, liczników wydajności oraz dynamicznych widoków SQL Server (DMV). Na chwilę obecną nie można zmienić harmonogramu uruchamiania SQL Assessment.

Krok 1 wariant 1 – Konfiguracja Operations Manager Run-As Account – wersja GUI

 1. W konsoli Operations Manager przejdź do Administration.
 2. Poniżej Run As Configuration, kliknij Profiles i otwórz OMS SQL Assessment Run As Profile.
 3. Na stronie Run As Accounts, kliknij Add.
 4. Wybierz konto Windows Run As, które zawiera poświadczenia dla SQL Server lub utwórz nowe klikając New.

  Typ konta Run As Account musi być Windows oraz być członkiem lokalnej grupy Administrators na Windows Server hostującym SQL Server.

 5. Kliknij Save.
 6. Zmodyfikuj i wykonaj poniższy przykładowy skrypt T-SQL, na każdej instancji SQL Server w celu przyznania minimalnych uprawnień wymaganych dla Run As Account dla SQL Assessment. Krok ten nie jest wymagany jeżeli konto Run As Account jest członkiem roli sysadmin na instancji SQL Server.
  --- Zamień <UserName> na nazwę użytkownika użytą jako Run As Account.
  USE master
  
  -- Utwórz login dla użytkownika. Zakomentuj poniższą linię jeżeli login już istnieje.
  CREATE LOGIN [<UserName>] FROM WINDOWS
  
  -- Nadaj uprawnienia dla użytkownika.
  GRANT VIEW SERVER STATE TO [<UserName>]
  GRANT VIEW ANY DEFINITION TO [<UserName>]
  GRANT VIEW ANY DATABASE TO [<UserName>]
  
  -- Dodaj użytkownika dla wszystkich baz danych na instancji SQL Server - wymagane do podłączenia dla poszczególnych baz danych.
  -- Uwaga: To polecenie musi być w wykonane za każdym razem po dodaniu nowej bazy danych do instancji.
  EXEC sp_msforeachdb N'USE [?]; CREATE USER [<UserName>] FOR LOGIN [<UserName>];'

Krok 1 wariant 2 – Konfiguracja Operations Manager Run-As Account – wersja PowerShell

 1. Otwórz konsolę PowerShell i uruchom poniższy przykładowy skrypt, aktualizując go o parametry Twojego środowiska.
  Import-Module OperationsManager
  New-SCOMManagementGroupConnection "<nazwa Management Group>"
  
  $profile = Get-SCOMRunAsProfile -DisplayName "OMS SQL Assessment Run As Profile"
  $account = Get-SCOMrunAsAccount | Where-Object {$_.Name -eq "<nazwa konta Run As Account>"}
  Set-SCOMRunAsProfile -Action "Add" -Profile $Profile -Account $Account

Krok 2 – Dodanie SQL Assessment

Tą operację należy wykonać z poziomu przeglądarki Internetowej po zalogowaniu się do usługi OMS.

 1. Na stronie Overview, wybierz kafelek Solutions Gallery.
 2. Na liście dostępnych obiektów zaznacz SQL Assessment, a następnie kliknij Add.

Przegląd rekomendacji

W momencie kiedy SQL Assesment przeanalizuję serwery SQL, dostępne będą dla niego rekomendacje. W celu ich podglądu w celu rozpoczęcia kroków naprawczych należy zastosować poniższa procedurę:

 1. Na stronie Overview kliknij kafelek SQL Assesment.
 2. Na stronie SQL Assesment, przejrzyj podsumowanie informacji z rożnych kategorii, a następnie kliknij jedną w celu zobaczenia rekomendacji.
 3. W szczegółach zobaczysz spriorytetyzowane zalecenia dla środowiska. Wybierz rekomendację i poniżej Affected Objects zobaczysz co było skutkiem rekomendacji oraz których serwerów dotyczy problem.
 4. W polu Suggested Actions, dostępne są sugerowane podpowiedzi związane z krokami jakie należy zrealizować aby wyeliminować dany problem.

oms-sql-focus01

Rysunek 3. Rekomendacje w ramach wybranej kategorii

Ignorowanie rekomendacji

Jeśli istnieje potrzeba zignorowania wybranych zaleceń to istnieje taka możliwość poprzez stworzenie specjalnego pliku tekstowego, który będzie blokował SQL Assessment przed pokazywaniem ich w wynikach.

Krok 1 – identyfikacja wykluczeń

W celu zidentyfikowania rekomendacji do wykluczenia należy zastosować poniższą procedurę.

 1. Otwórz Log Search i wpisz poniższe zapytanie w celu zobaczenia rekomendacji dla serwerów SQL Server
  Type=SQLAssessmentRecommendation RecommendationResult=Failed | select Computer, RecommendationId, Recommendation | sort Computer
 2. Wybierz rekomendacje, które chcesz wykluczyć z oceny. Zapisz RecommendationId – będzie potrzebne w kolejnym kroku.
  oms-sql-ls01

Rysunek 4. Log Search i rekomendacje

Krok 2 – plik IgnoreRecommendations.txt

 1. Utwórz nowy plik tekstowy za pomocą np. Notatnik o nazwie IgnoreRecommendations.txt
 2. Spisane RecommendationId wpisz w każdej linii osobno, a następnie zapisz i zamknij plik.
 3. Wgraj plik na każdy kompter, który ma ignorować rekomendacje do lokalizacji:
  1. Dla komputerów z Microsoft Monitoring Agent (podłączonych bezpośrednio do OMS lub za pośrednictwem System Center Operations Manager) – SystemDrive:\Program Files\Microsoft Monitoring Agent\Agent
  2. Na serwerze zarządzajacym System Center Operations Manager – SystemDrive:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Operations Manager\Server

Krok 3 – weryfikacja wykluczeń

Podczas uruchomiania kolejnej weryfikacji zgodnie z harmonogramem (domyślnie co 7 dni), wykluczenia zaleceń zapisane w pliku IgnoreRecommendations.txt nie pojawią się w wyniku oceny SQL Assessment. Można użyć poniższego zapytania Log Search, w celu wyświetlenia wszystkich ignorowanych rekomendacji.

Type=SQLAssessmentRecommendation RecommendationResult=Ignored | select Computer, RecommendationId, Recommendation | sort Computer

W każdym momencie można przywrócić wykluczone rekomendacje poprzez usunięcie całego pliku IgnoreRecommendations.txt lub wybrane RecommendationId z tego pliku.

Podsumowanie

SQL Assessment pomaga zachować zdrowie serwerów SQL Server poprzez analizę konfiguracji, wydajności w oparciu o wbudowaną bazę wiedzy bazującą na ponad 400 rekomendacjach związanych z najlepszymi praktykami oaz doświadczeniem inżynierów Microsoft.

Następne rozwiązanie z Azure Marketplace jakim się zainteresowałem to Veeam Direct Restore firmy Veeam Software. Veeam Software jest firmą tworzącą rozwiązania utrzymywania ciągłości biznesowej mając na uwadze minimalizację wskaźnika czasu odtwarzania (RTO) oraz wskaźnika punktu przywracania (RPO). Firma jest naszym partnerem, dzięki której połączenie ich technologii jako ekspertów w swojej dziedzinie oraz naszych rozwiązań, skutkuje optymalnymi rozwiązaniami dla klientów – więcej o naszym partnerstwie przeczytasz tutaj Większa dostępność dzięki rozwiązaniom Microsoft i Veeam. Więcej informacji o firmie Veeam Software przeczytasz na ich oficjalnej stronie Internetowej. Przy okazji naszego partnerstwa z Veeam, ciekawym materiałem jest nagranie z konferencji VeemON z 2015 roku, gdzie Jeffrey Snover (Technical Fellow, Microsoft) opowiada, dlaczego Microsoft i Veeam to optymalne połączenie. Nagranie 1 + 1 = 3 : Veeam + Microsoft = Better Together dostępne na YouTube:

Co to jest Veeam Direct Restore?

Rozwiązanie Veeam Direct Restore to bezpłatny, prekonfigurowany appliance w Microsoft Azure, który umożliwia przywracanie w chmurze Microsoft Azure kopii zapasowych Veeam (stworzonych za pośrednictwem rozwiązań Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Free Edition i Veeam Endpoint Backup). Korzystając z tego rozwiązania, po za samą funkcjonalnością odzyskiwania kopii zapasowych, można przenosić lokalne maszyny wirtualne, serwery fizyczne oraz  urządzenia końcowe z systemem Windows do chmury Microsoft Azure. Kilka słów więcej o możliwościach:

 • Odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam na platformie Microsoft Azure – można szybko i wydajnie przywracać kopie zapasowe z plików Veeam (.VBK) dowolnego typu.
 • Migracja maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych lub urządzenia końcowego z systemem Windows na platformę Microsoft Azure – możliwość łatwego wykonywania zaplanowanych migracji maszyn wirtualnych i przenoszenia serwerów fizycznych firmy do chmury.
 • Używanie platformy Microsoft Azure jako środowiska “na żądanie” na potrzeby testów lub prac programistycznych – w środowisku testowym opartym na platformie Microsoft Azure można sprawdzać niezawodność kopii zapasowych oraz testować poprawki oraz ważne aktualizacje przed ich wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.

Bardziej zainteresowany możliwościami rozwiązania Veeam Direct Restore? Zachęcam Cię do zapoznania się z oficjalnymi materiałami producenta.

Architektura Veeam Direct Restore

3, 2, 1… start

W tej część poprowadzę Cię krok po roku, jak w przeciągu kilku chwil uruchomić w pełni działające środowisko Veeam Direct Restore po stronie chmury Microsoft Azure wykorzystując Azure Marketplace. Podobnie jak w poprzednim artykule z serii, nie opisywałem szczegółowo kolejnych kroków jakie musisz wykonać wraz ze zrzutami ekranu. Nagrania wideo z tą procedurą – poniżej jedynie referencyjne podsumowanie kroków.

Krok 1 – Wybierz Veeam Direct Restore z Azure Marketplace

 1. Przejdź do publicznej strony Azure Marketplace
 2. W wyszukiwarce wpisz Veeam
 3. Wybierz pozycję Direct Restore to Azure
 4. Zapoznaj się z prospektem informacyjnym, a następnie kliknij Create Virtual Machine

Krok 2 – Skonfigurują maszynę wirtualną

Veeam Direct Restore tak jak wiele innych rozwiązań z Azure Marketplace to prekonfigurowany appliance z obrazem maszyny wirtualnej, dlatego musisz wprowadzić kilka istotnych informacji.

 1. Basics – na tej stronie podaj podstawowe informacje związane z konfiguracją
  1. W pole Name wprowadź nazwę dla maszyny wirtualnej
  2. W pola User name oraz Password wprowadź poświadczenia dla lokalnego administratora
  3. W polu Subscription wybierz subskrypcję, na której będziesz wdrażał maszynę wirtualną (dotyczy jeżeli posiadasz wiele subskrypcji)
  4. W polu Resource Group wybierze istniejącą grupę zasobową lub wprowadź nazwę dla nowej. Więcej o Resource Group znajdziesz w dokumentacji Azure Resource Manager overview
  5. W polu Location wskaż lokalizację, w której ma odbyć się wdrożenie
 2. Size – drugi krok związany z konfiguracją to wybór odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej. Rozmiar powinieneś ustalić na poziomie projektowania i estymacji zasobów tzn. ile rdzeni procesora oraz pamięci RAM potrzebujesz. Szczegóły dotyczące rozmiarów oraz parametrów technicznych znajdziesz w dokumentacji Sizes for Windows virtual machines in Azure
 3. Settings – ekran to konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej – ustawisz tutaj takie parametry jak:
  1. Storage account – magazyn danych, gdzie mają zostać umieszczone pliki VHD
  2. Network – w jakiej sieci wirtualnej i z jakimi ustawieniami IP, maszyna wirtualna będzie uruchomiona
  3. Monitoring – a dokładniej magazyn danych, który ma zostać użyty do składowania logów diagnostycznych
  4. Availability Set – metadana, która informuje chmurę, że dana maszyna wirtualna nigdy nie powinna fizycznie spotkać się z inną maszyną wirtualną z tej samej grupy dostępności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Manage the availability of virtual machines. Jeżeli stawiasz samodzielną instancję maszyny wirtualnej, ustawienie to nie jest interesujące dla Ciebie.
 4. Summary – w czwartym kroku konfiguracji maszyny wirtualnej, zobaczysz podsumowanie dotyczące ustawień jakie zrobiłeś we wcześniejszych krokach. Są one weryfikowane pod kątem poprawności przez mechanizmy Microsoft Azure. Jest to ostatni moment, w którym możesz się cofnąć i wprowadzić jeszcze zmiany w konfiguracji. Kliknij OK.
 5. Buy – Ostatni krok to podsumowanie skonfigurowanej przez Ciebie oferty. Kliknij Purchase. Znajdziesz tutaj bardzo ważne informacje związane z:
  1. opłatą licencyjną dla producenta rozwiązania (w tym przypadku jest to BYOL, czyli opłata nie będzie automatycznie pobierana przez Microsoft Azure)
  2. opłatą za użytkowanie zasobów chmury Microsoft Azure (estymacja tylko opłata za zasoby obliczeniowe tj. maszyna wirtualna, bez dodatkowych opłat np. zajętość magazynu danych, itd.)
  3. warunki użytkowania.

Nastąpi wdrożenie rozwiązania wg wprowadzonej konfiguracji. Może to zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od tego co wybrałeś lub ustawiłeś oraz czy wdrażasz rozwiązanie w ramach już istniejących zasobów np. magazyn danych, sieć wirtualna, czy tworzysz nowe elementy wraz z procesem wdrożenia rozwiązania.

Krok 3 – Zaloguj się do maszyny wirtualnej

 1. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożenia, wybierz Browse, a następnie Resource groups.
 2. Zaznacz grupę zasobowa zdefiniowaną w konfiguracji maszyny wirtualnej
 3. W panelu Settings wybierz Resources
 4. Poszukaj na liście obiektów maszyny wirtualnej o nazwie zdefiniowanej w konfiguracji maszyny wirtualnej, zaznacz ją w celu wyświetlanie jej właściwości.
 5. We właściwościach maszyny wirtualnej zobaczysz podsumowanie jej parametrów oraz na górnym panelu, przycisk Connect umożliwiający podłączenie się do niej za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP). Kliknij go, a następnie zaloguj się do maszyny za pośrednictwem poświadczeń jakie ustaliłeś w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej.

Krok 4 – Wykonaj podstawową konfigurację

 1. Automatycznie po zalogowaniu uruchomi zielony ekran Veeam Direct Restore, wybierz Configuration w celu uruchomienia kreatora wstępnej konfiguracji
 2. Przejdź pod adres https://manage.windowsazure.com/PublishSettings w celu ściągnięcia pliku konfiguracyjnego z subskrypcjami Microsoft Azure (jeżeli nie jesteś zalogowany do portalu Microsoft Azure, zostaniesz poproszony o to)
 3. Na stronie Subscription wskaż plik ściągnięty w poprzednim kroku, a następnie kliknij Next.
 4. Kliknij Finish w celu zakończenia procedury podstawowej konfiguracji.

Kolejne kroki – podsumowanie

Już możesz korzystać z Veeam Direct Restore, którego działanie w uproszczeniu dzieli się na dwa kroki.

Krok 1 – Przesłanie kopii zapasowych do Veeam Direct Restore

W tym kroku masz wiele możliwości realizacji tego zadania – możesz użyć takie narzędzia i technologie jak: Veeam FastSCP, Azure File Storage, Remote Desktop Connection, podłączenie dysku VHD, serwer FTP. Wszystkie metody zostały opisane w oficjalnej dokumentacji na stronie Uploading Backups to Veeam Appliance.
Kopiowanie za pomocą darmowego narzędzia Veeam FastSCP pokazał na nagraniu wideo Mike Resseler z Veeam.

Krok 2 – Odtwarzania kopii zapasowej

W celu odtworzenia do Microsoft Azure, użyj kopii zapasowych komputerów fizycznych utworzonych za pomocą Veeam Endpoint Backup lub kopii zapasowych maszyn wirtualnych utworzonych za pomocą Veeam Backup & Replication. Możesz przywrócić maszynę do najnowszego stanu lub dowolnego punktu przywracania dostępnego w łańcuchu kopii zapasowej. Po przywróceniu kopii zapasowej, odzyskany obiekt pojawi się w portalu Microsoft Azure jako standardowa maszyna wirtualna. Procedura odtwarzania kopii zapasowej została opisana w oficjalnej dokumentacji na stronie Restoring Machines.

Odtwarzanie w Veeam Direct Restore pokazał na nagraniu wideo Mike Resseler z Veeam.

Więcej o Azure Marketplace przeczytasz w artykule Nie wymyślaj koła na nowo – poznaj Azure Marketplace.

Technologie chmurowe wymuszają zmianę podejścia do wykonywania codziennej pracy. Utrzymanie aktualnych umiejętności i podążanie za trendami jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Microsoft wprowadza dwa nowe darmowe programy dla profesjonalistów IT, którzy chcą budować i rozwijać swoją karierę w świecie chmury.

Microsoft IT Pro Cloud Essentials

To BEZPŁATNA roczna subskrypcja obejmująca usługi chmurowe, szkolenia i wsparcie.

 • Usługi chmurowe: Kredyty Azure, 90-dniowy okres próbny, Enterprise Mobility Suite, 60-dniowy okres próbny Office 365
 • Szkolenia: 3 miesięczna subskrypcja Pluralsight, voucher na egzaminy certyfikacyjne
 • Wsparcie: priorytetowe wsparcie na forach TechNet, telefoniczne wsparcie techniczne dla usług Azure oraz on-premises

Sprawdz: Microsoft IT Pro Cloud Essentials

Microsoft IT Pro Career Center

To DARMOWE zasoby online do zaadresowania swoje ścieżki kariery w technologiach chmurowych, program nauczania ról związanych z chmurą oraz doradztwo zawodowe.

 • Ścieżka kariery: zobacz jaką rolę chmurową sugerują Tobie eksperci
 • Kursy dla roli chmurowej: program nauczania dla wybranej roli
 • Przemysłowe trendy kariery: dowiedź się od ekspertów jakie umiejętności potrzebujesz aby osiągnąć sukces

Sprawdz: Microsoft IT Pro Career Center

Zarejestruj się raz i zacznij używać obu programów! 🙂 Dołącz teraz!

Zobacz prezentację Microsoft IT Pro Chmura Essentials na poniższym nagraniu.

12
Close