Top Menu

Tag Archives Linux

Kontynuując nasze zobowiązanie otwartej i elastycznej platformy, która spełnia potrzeby naszych klientów, otwieramy źródła PowerShell na licencji MIT oraz udostępniła technologię na systemy Linux. Przy dzisiejszych wieloplatformowych środowiskach IT, ważne jest, aby zaoferować klientom możliwość wykorzystania tych samych skryptów i umiejętności znanych ze środowisk Windows Server dla systemów Linux. Daje to możliwość spójnego zarządzania serwerami Linux i Windows za pomocą możliwości automatyzacji Microsoft Azure jak i Operations Management Suite (OMS).

Co to oznacza dla aktualnych klientów?

Obecni klienci używający mechanizmów zarządzania Azure za pośrednictwem OMS będą mogli skorzystać z technologii PowerShell nie tylko do zarządzania serwerami Windows Server ale również Linux.

Dotychczasowi użytkownicy PowerShell mogą teraz zarządzać zarówno Windows Server i Linux z dowolnego systemu klienckiego z MacOS, Linux lub Windows.

Jestem użytkownikiem Linux. Co to oznacza dla mnie?

Dla użytkowników Linux, PowerShell zapewni bogatą interaktywną powłokę, heterogeniczny framework do zarządzania / automatyzacji, który bardzo dobrze działa z istniejącymi narzędziami oraz jest zoptymalizowany do pracy ze strukturami danych (np. JSON, CSV, XML, itd.), REST API i modelami obiektowymi. W celu nauki zobacz stronę domową PowerShell oraz ścieżkę nauki PowerShell.

Jak OMS oraz PowerShell są powiązane?

OMS daje wgląd, kontrolę aplikacji oraz obciążenia na chmurze Microsoft Azure jak i innych chmur. Pomaga bardzo w transformacji do chmury środowisk Linux oraz Windows Server.

PowerShell zapewnia heterogeniczny framework do automatyzacji i zarządzania, który przyspiesza zadania administracyjne dla systemów Windows Server oraz Linux.

OMS oferuje PowerShell jako usługę. OMS Automation udostępnia PowerShell oraz Desired State Configuration (DSC) jako wysoko dostępną oraz skalowalną usługę zarządzania z chmury Microsoft Azure. Może tworzyć graficznie oraz zarządzać wszystkimi zasobami PowerShell takimi jak Runbooks, konfiguracje DSC oraz węzły DSC z jednego miejsca. Dzięki użyciu OMS Hybrid Worker dodatkowo możesz rozszerzyć możliwości automatyzacji, monitorowania, konfiguracji do środowisk nie tylko chmurowych, ale również lokalnych działających w Twoim centrum przetwarzania danych.

Jakie są różnice pomiędzy Windows PowerShell a PowerShell Core?

Windows PowerShell jest edycją PowerShell zbudowaną na .NET Framework i jest dostępna tylko na systemach Windows oraz Windows Server. PowerShell Core natomiast jest edycją zbudowaną na .NET Core i jest dostępna na systemach Windows, Windows Server, Nano Server, MacOS oraz Linux.

Na jakich systemach będzie działał PowerShell?

Windows PowerShell wspierany jest na systemach:

 • klienckich od Windows 7 do Windows 10 Anniversary Edition
 • systemach serwerowych od Windows Server 2008 R2 do Windows Server 2016

PowerShell Core może być używany na systemach:

 • od Windows 8.1 do Windows 10 Anniversary Edition
 • Windows Server 2012 R2 do Windows Server 2016 (w tym Nano Server)
 • OS X 10.11
 • Ubuntu 14.04 oraz 16.04
 • CentOS 7
 • Red Hat 7

Gdzie znajdę źródła PowerShell oraz przykłady multi-platformowego użycia?

Więcej we wpisie Jeffrey Snover-a na blogu Azure: PowerShell is open sourced and is available on Linux

At the beginning of the January 2013, Microsoft Open Technologies announced new service for Windows Azure IaaS – VM Depot. What is VM Depot? It’s a community-driven catalog of preconfigured operating systems, applications, and development stacks that can easily be deployed on Windows Azure. Using VM Depot and Windows Azure, developers can create and share images of Linux-based virtual machines, and share details on their experiences using those images.

When service started, one way to provisioning VMs from VM Depot was using Node.js. Now, you can use Windows Azure Management Portal to do this 🙂

When you select the Virtual Machines tab, you will now see an option to BROWSE VMDEPOT:

WindowsAzure-VMDepot001

Under BROWSE VMDEPOT you are presented with a full list of available images:

WindowsAzure-VMDepot002

You cane also prepare own Linux-based images for Windows Azure and publish it to VM Depot Community 🙂

WindowsAzure-VMDepot003Have fun!

LinuxHyperVMicrosoft wydał Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V, czyli zestaw sterowników, które umożliwiają obsługę urządzeń syntetycznych we wspieranych systemach Linux działających pod kontrolą Hyper-V.

Wspierane systemy operacyjne gościa dla Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V to:

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.7, 5.8, 6.0-6.3 w architekturach x86 / x64
 • CentOS 5.7,5.8, 6.0-6.3 w architekturach x86 / x64

Wspierane platformy wirtualizacji dla Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V to:

 • Windows Server 2008 (tylko 64-bit)
 • Hyper-V Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012
 • Hyper-V Server 2012

Po zainstalowaniu na maszynie wirtualnej ze wspieranym systemem operacyjnym Linux, Linux
Integration Services for Hyper-V
oferuje następujące funkcje:

 • Wspierane sterowniki: Linux Integration Services obsługują kontrolery sieci i kontrolery pamięci masowych IDE oraz SCSI, które są specjalnie opracowane dla Hyper-V.
 • Wsparcie Fastpath Boot dla Hyper-V: Urządzenia startowe mogą skorzystać z bloku Virtualization Service Client (VSC) co zwiększa wydajność.
 • Synchronizacja czasu: Zegar wewnątrz maszyny wirtualnej pozostanie zsynchronizowany z zegarem na serwerze wirtualizacji.
 • Zintegrowane zamykanie: Maszyny wirtualne z systemem Linux mogą zostać zamknięte z poziomu menadżera Hyper-V lub System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) przy użyciu komendy “Shut Down”.
 • Wsparcie Symmetric Multi-Processing (SMP): Wspierane systemy Linux mogą używać wielu wirtualnych procesorów. Ilość wirtualnych procesorów limitowana jedynie przez możliwości hiperwizora.
  Uwaga: Wsparcie SMP nie jest dostępne dla 32-bit systemów gości z systemem Linux działających na Windows Server 2008 Hyper-V lub Hyper-V Server 2008.
 • Heartbeat: Umożliwia serwerowi wirtualizacji wykrycie czy maszyna wirtualna jest uruchomiona i odpowiada.
 • Wymiana informacji przez KVP (Key Value Pair): Informacje o uruchomionej maszynie wirtualnej z systemem Linux można uzyskać za pomocą wymiany informacji przez Key Value Pair – funkcjonalność serwera wirtualizacji Windows Server 2008.
 • Zintegrowane wsparcie myszy: Pełne wsparcie dla obsługi myszy w systemie Linux.
 • Live Migration: Systemy gościa z Linux mogą korzystać z funkcjonalności migracji na żywo w celu równoważenia obciążenia.
 • Jumbo Frames: Systemy gościa z Linux mogą być skonfigurowane do używania ramek większych niż 1500 bajtów.
 • Tagowanie VLAN oraz Trunking: Możliwość konfiguracji jednego lub wielu VLAN dla syntetycznej karty sieciowej.

Pobieranie: Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V

Close