Top Menu

Tag Archives Integration Components

LinuxHyperVMicrosoft wydał Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V, czyli zestaw sterowników, które umożliwiają obsługę urządzeń syntetycznych we wspieranych systemach Linux działających pod kontrolą Hyper-V.

Wspierane systemy operacyjne gościa dla Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V to:

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.7, 5.8, 6.0-6.3 w architekturach x86 / x64
 • CentOS 5.7,5.8, 6.0-6.3 w architekturach x86 / x64

Wspierane platformy wirtualizacji dla Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V to:

 • Windows Server 2008 (tylko 64-bit)
 • Hyper-V Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012
 • Hyper-V Server 2012

Po zainstalowaniu na maszynie wirtualnej ze wspieranym systemem operacyjnym Linux, Linux
Integration Services for Hyper-V
oferuje następujące funkcje:

 • Wspierane sterowniki: Linux Integration Services obsługują kontrolery sieci i kontrolery pamięci masowych IDE oraz SCSI, które są specjalnie opracowane dla Hyper-V.
 • Wsparcie Fastpath Boot dla Hyper-V: Urządzenia startowe mogą skorzystać z bloku Virtualization Service Client (VSC) co zwiększa wydajność.
 • Synchronizacja czasu: Zegar wewnątrz maszyny wirtualnej pozostanie zsynchronizowany z zegarem na serwerze wirtualizacji.
 • Zintegrowane zamykanie: Maszyny wirtualne z systemem Linux mogą zostać zamknięte z poziomu menadżera Hyper-V lub System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) przy użyciu komendy “Shut Down”.
 • Wsparcie Symmetric Multi-Processing (SMP): Wspierane systemy Linux mogą używać wielu wirtualnych procesorów. Ilość wirtualnych procesorów limitowana jedynie przez możliwości hiperwizora.
  Uwaga: Wsparcie SMP nie jest dostępne dla 32-bit systemów gości z systemem Linux działających na Windows Server 2008 Hyper-V lub Hyper-V Server 2008.
 • Heartbeat: Umożliwia serwerowi wirtualizacji wykrycie czy maszyna wirtualna jest uruchomiona i odpowiada.
 • Wymiana informacji przez KVP (Key Value Pair): Informacje o uruchomionej maszynie wirtualnej z systemem Linux można uzyskać za pomocą wymiany informacji przez Key Value Pair – funkcjonalność serwera wirtualizacji Windows Server 2008.
 • Zintegrowane wsparcie myszy: Pełne wsparcie dla obsługi myszy w systemie Linux.
 • Live Migration: Systemy gościa z Linux mogą korzystać z funkcjonalności migracji na żywo w celu równoważenia obciążenia.
 • Jumbo Frames: Systemy gościa z Linux mogą być skonfigurowane do używania ramek większych niż 1500 bajtów.
 • Tagowanie VLAN oraz Trunking: Możliwość konfiguracji jednego lub wielu VLAN dla syntetycznej karty sieciowej.

Pobieranie: Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V

Wczoraj napisałem post Sprawdzenie wersji komponentów integracyjnych Hyper-V z poziomu gościa, w którym przedstawiłem jak sprawdzić wersję komponentów integracyjnych Hyper-V z poziomu gościa na dwa sposoby. Tym razem pokażę, jak to uczynić za pomocą PowerShell w Windows Server 8 Hyper-V z poziomu hosta.

Wystarczy wydać następujące polecenie:

Get-VM | Format-Table Name, IntegrationServicesVersion

CheckICPS001

W tym przypadku ograniczyłem się jedynie do wyświetlenia tabeli z dwoma kolumnami: nazwa maszyny wirtualnej oraz wersja komponentów integracyjnych. Tabela pokazuje wszystkie (w moim przypadku akurat jest jedna) maszyny wirtualne na hoście, na którym został wykonany cmdlet.

Zachęcam do zabaw z PowerShell. Poniżej kilka moich przykładów.:

To samo co w głównym przykładzie, ale na innym hoście (zdalnie):

Get-VM –ComputerName 'MyHVHost' | Format-Table Name, IntegrationServicesVersion

Przypisanie wersji komponentów integracyjnych konkretnej maszyny wirtualnej do zmiennej:

$MyVMIC = Get-VM –Name 'MyVM' | Select-Object IntegrationServicesVersion

To samo co powyżej, lecz na zdalnym hoscie Hyper-V:

$MyVMIC = Get-VM –Name 'MyVM' –ComputerName 'MyHVHost' | Select-Object IntegrationServicesVersion

Wyświetlenie zmiennej $MyVMIC z podaniem właściwości. Wtedy PowerShell, sam ładnie podzieli wersje na Major, Minor, Build oraz Revision Smile

Write-Output $MyVMIC.IntegrationServicesVersion

CheckICPS002

UWAGA! Aby “zbadać” wersję komponentów integracyjnych na Hyper-V w Windows Server 8, maszyny wirtualne muszą być uruchomione!

Tak się może zażyć, że potrzebujemy wiedzieć w jakiej wersji są zainstalowane komponenty integracyjne w maszynie wirtualnej działającej pod kontrolą Hyper-V. Znane mi są dwa sposoby jak uzyskać tą informację:

 1. GUI – dla incydentalnego pojedynczego ręcznego sprawdzenia
 2. Rejestr – w przypadku np. skryptowania większej ilości maszyn wirtualnych

GUI

 1. Otwórz Device Manager (devmgmt.msc)
 2. Rozwiń System devices
 3. Wybierz właściwości Virtual Machine Bus
 4. W Virtual Machine Bus Properties przejdź na zakładkę Driver
 5. Pozycja Driver Version pokazuje wersję komponentów integracyjnych Hyper-V

CheckICGuest001

Rejestr

 1. Otwórz rejestr (regedit.exe)
 2. Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftVirtual MachineAuto
 3. Wartość IntegrationServicesVersion pokazuje wersję komponentów integracyjnych Hyper-V

CheckICGuest002

Close