Top Menu

Tag Archives Hyper-V

Wczoraj napisałem post Sprawdzenie wersji komponentów integracyjnych Hyper-V z poziomu gościa, w którym przedstawiłem jak sprawdzić wersję komponentów integracyjnych Hyper-V z poziomu gościa na dwa sposoby. Tym razem pokażę, jak to uczynić za pomocą PowerShell w Windows Server 8 Hyper-V z poziomu hosta.

Wystarczy wydać następujące polecenie:

Get-VM | Format-Table Name, IntegrationServicesVersion

CheckICPS001

W tym przypadku ograniczyłem się jedynie do wyświetlenia tabeli z dwoma kolumnami: nazwa maszyny wirtualnej oraz wersja komponentów integracyjnych. Tabela pokazuje wszystkie (w moim przypadku akurat jest jedna) maszyny wirtualne na hoście, na którym został wykonany cmdlet.

Zachęcam do zabaw z PowerShell. Poniżej kilka moich przykładów.:

To samo co w głównym przykładzie, ale na innym hoście (zdalnie):

Get-VM –ComputerName 'MyHVHost' | Format-Table Name, IntegrationServicesVersion

Przypisanie wersji komponentów integracyjnych konkretnej maszyny wirtualnej do zmiennej:

$MyVMIC = Get-VM –Name 'MyVM' | Select-Object IntegrationServicesVersion

To samo co powyżej, lecz na zdalnym hoscie Hyper-V:

$MyVMIC = Get-VM –Name 'MyVM' –ComputerName 'MyHVHost' | Select-Object IntegrationServicesVersion

Wyświetlenie zmiennej $MyVMIC z podaniem właściwości. Wtedy PowerShell, sam ładnie podzieli wersje na Major, Minor, Build oraz Revision Smile

Write-Output $MyVMIC.IntegrationServicesVersion

CheckICPS002

UWAGA! Aby “zbadać” wersję komponentów integracyjnych na Hyper-V w Windows Server 8, maszyny wirtualne muszą być uruchomione!

BSIWczoraj (tj. 19 marca 2012) Windows Server 2008 R2 Hyper-V otrzymał certyfikat bezpieczeństwa Common Criteria na poziomie EAL 4+ od Federalnego Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji (Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI) w Niemczech.

Informacja ta może być pomocna przy wdrożeniach, gdzie wymagane jest potwierdzenie spełnienia norm bezpieczeństwa.

 • Oficjalny raport w PDF można ściągnąć z tej strony.
 • Informacja na stronach BSI dostępna jest tutaj.

Tak się może zażyć, że potrzebujemy wiedzieć w jakiej wersji są zainstalowane komponenty integracyjne w maszynie wirtualnej działającej pod kontrolą Hyper-V. Znane mi są dwa sposoby jak uzyskać tą informację:

 1. GUI – dla incydentalnego pojedynczego ręcznego sprawdzenia
 2. Rejestr – w przypadku np. skryptowania większej ilości maszyn wirtualnych

GUI

 1. Otwórz Device Manager (devmgmt.msc)
 2. Rozwiń System devices
 3. Wybierz właściwości Virtual Machine Bus
 4. W Virtual Machine Bus Properties przejdź na zakładkę Driver
 5. Pozycja Driver Version pokazuje wersję komponentów integracyjnych Hyper-V

CheckICGuest001

Rejestr

 1. Otwórz rejestr (regedit.exe)
 2. Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftVirtual MachineAuto
 3. Wartość IntegrationServicesVersion pokazuje wersję komponentów integracyjnych Hyper-V

CheckICGuest002

Tego już nie będzie:

 • VM Chimney (znane pod nazwą TCP Offload) został usunięty, TCP chimney nie będzie już dostępny dla systemów operacyjnych gościa.
 • Wsparcie dla Static VMQ zostało usunięte. Sterowniki używające Network Driver Interface Specification (NDIS) 6.3 będą automatycznie używały możliwości Dynamic VMQ (DVMQ), która jest nowością w Windows Server 8.

UWAGA! Informacja dotyczy wydania beta – wersja finalna może ulec zmianie!

W dotychczasowych wersjach Hyper-V dostępnych w Widnows Server 2008 oraz Widnows Server 2008 R2 nie było komandletów PowerShell dla Hyper-V – przynajmniej dostępnych oficjalnie z pudełka prosto od producenta. Jak ktoś chciał to mógł skorzystać z nieoficjalnej otwartej biblioteki PowerShell management Library for Hyper-V i cieszyć się komandletami PowerShell dla Hyper-V, które w rzeczywistości tylko mapowały klasy wirtualizacyjne Windows Management Instrumentation (WMI).

Sytuacja zmienia się w Hyper-V w Windows Server 8 – są oficjalne komandlety PowerShell dla Hyper-V. Na chwilę obecną jest ich 162 i można zrobić nimi praktycznie wszystkie zadanie administracyjne oraz konfigurację Hyper-V. Oczywiście komandlety oparte są o PowerShell w wersji 3.

Spora ilość komandletów PowerShell dla Hyper-V jest już częściowo udokumentowana na stronach TechNet pod tym adresem: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848559.aspx

Aby wyświetlić wszystkie komandlaty PowerShell dla Hyper-V, użyj polecenia Get-Command:

Get-Command -Module Hyper-V

PSHVInfo001

Aby ograniczyć się do komandletów z określonym słowem klucz (np. network) w rzeczowniku, użyj parametru -Noun:

Get-Command -Module Hyper-V -Noun *network*

PSHVInfo002

Aby ograniczyć się do komandletów z określonym słowem klucz (np. Get) w czasowniku, użyj parametru -Verb:

Get-Command -Module Hyper-V -Verb Get

PSHVInfo005

Aby zobaczyć podstawową pomoc dotyczącą użycia konkretnego komandletu (np. Get-VMNetworkAdapter), daj na koniec parametr “znak zapytania” -?:

Get-VMNetworkAdapter -?

PSHVInfo003

Aby zobaczyć rozszerzoną pomoc dotyczącą użycia konkretnego komandletu (np. Get-VMNetworkAdapter), użyj polecenia Get-Help z parametrem -Full:

Get-Help Get-VMNetworkAdapter -Full

PSHVInfo004

Close