Top Menu

Tag Archives Azure Marketplace

Następne rozwiązanie z Azure Marketplace jakim się zainteresowałem to Veeam Direct Restore firmy Veeam Software. Veeam Software jest firmą tworzącą rozwiązania utrzymywania ciągłości biznesowej mając na uwadze minimalizację wskaźnika czasu odtwarzania (RTO) oraz wskaźnika punktu przywracania (RPO). Firma jest naszym partnerem, dzięki której połączenie ich technologii jako ekspertów w swojej dziedzinie oraz naszych rozwiązań, skutkuje optymalnymi rozwiązaniami dla klientów – więcej o naszym partnerstwie przeczytasz tutaj Większa dostępność dzięki rozwiązaniom Microsoft i Veeam. Więcej informacji o firmie Veeam Software przeczytasz na ich oficjalnej stronie Internetowej. Przy okazji naszego partnerstwa z Veeam, ciekawym materiałem jest nagranie z konferencji VeemON z 2015 roku, gdzie Jeffrey Snover (Technical Fellow, Microsoft) opowiada, dlaczego Microsoft i Veeam to optymalne połączenie. Nagranie 1 + 1 = 3 : Veeam + Microsoft = Better Together dostępne na YouTube:

Co to jest Veeam Direct Restore?

Rozwiązanie Veeam Direct Restore to bezpłatny, prekonfigurowany appliance w Microsoft Azure, który umożliwia przywracanie w chmurze Microsoft Azure kopii zapasowych Veeam (stworzonych za pośrednictwem rozwiązań Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Free Edition i Veeam Endpoint Backup). Korzystając z tego rozwiązania, po za samą funkcjonalnością odzyskiwania kopii zapasowych, można przenosić lokalne maszyny wirtualne, serwery fizyczne oraz  urządzenia końcowe z systemem Windows do chmury Microsoft Azure. Kilka słów więcej o możliwościach:

 • Odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam na platformie Microsoft Azure – można szybko i wydajnie przywracać kopie zapasowe z plików Veeam (.VBK) dowolnego typu.
 • Migracja maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych lub urządzenia końcowego z systemem Windows na platformę Microsoft Azure – możliwość łatwego wykonywania zaplanowanych migracji maszyn wirtualnych i przenoszenia serwerów fizycznych firmy do chmury.
 • Używanie platformy Microsoft Azure jako środowiska “na żądanie” na potrzeby testów lub prac programistycznych – w środowisku testowym opartym na platformie Microsoft Azure można sprawdzać niezawodność kopii zapasowych oraz testować poprawki oraz ważne aktualizacje przed ich wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.

Bardziej zainteresowany możliwościami rozwiązania Veeam Direct Restore? Zachęcam Cię do zapoznania się z oficjalnymi materiałami producenta.

Architektura Veeam Direct Restore

3, 2, 1… start

W tej część poprowadzę Cię krok po roku, jak w przeciągu kilku chwil uruchomić w pełni działające środowisko Veeam Direct Restore po stronie chmury Microsoft Azure wykorzystując Azure Marketplace. Podobnie jak w poprzednim artykule z serii, nie opisywałem szczegółowo kolejnych kroków jakie musisz wykonać wraz ze zrzutami ekranu. Nagrania wideo z tą procedurą – poniżej jedynie referencyjne podsumowanie kroków.

Krok 1 – Wybierz Veeam Direct Restore z Azure Marketplace

 1. Przejdź do publicznej strony Azure Marketplace
 2. W wyszukiwarce wpisz Veeam
 3. Wybierz pozycję Direct Restore to Azure
 4. Zapoznaj się z prospektem informacyjnym, a następnie kliknij Create Virtual Machine

Krok 2 – Skonfigurują maszynę wirtualną

Veeam Direct Restore tak jak wiele innych rozwiązań z Azure Marketplace to prekonfigurowany appliance z obrazem maszyny wirtualnej, dlatego musisz wprowadzić kilka istotnych informacji.

 1. Basics – na tej stronie podaj podstawowe informacje związane z konfiguracją
  1. W pole Name wprowadź nazwę dla maszyny wirtualnej
  2. W pola User name oraz Password wprowadź poświadczenia dla lokalnego administratora
  3. W polu Subscription wybierz subskrypcję, na której będziesz wdrażał maszynę wirtualną (dotyczy jeżeli posiadasz wiele subskrypcji)
  4. W polu Resource Group wybierze istniejącą grupę zasobową lub wprowadź nazwę dla nowej. Więcej o Resource Group znajdziesz w dokumentacji Azure Resource Manager overview
  5. W polu Location wskaż lokalizację, w której ma odbyć się wdrożenie
 2. Size – drugi krok związany z konfiguracją to wybór odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej. Rozmiar powinieneś ustalić na poziomie projektowania i estymacji zasobów tzn. ile rdzeni procesora oraz pamięci RAM potrzebujesz. Szczegóły dotyczące rozmiarów oraz parametrów technicznych znajdziesz w dokumentacji Sizes for Windows virtual machines in Azure
 3. Settings – ekran to konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej – ustawisz tutaj takie parametry jak:
  1. Storage account – magazyn danych, gdzie mają zostać umieszczone pliki VHD
  2. Network – w jakiej sieci wirtualnej i z jakimi ustawieniami IP, maszyna wirtualna będzie uruchomiona
  3. Monitoring – a dokładniej magazyn danych, który ma zostać użyty do składowania logów diagnostycznych
  4. Availability Set – metadana, która informuje chmurę, że dana maszyna wirtualna nigdy nie powinna fizycznie spotkać się z inną maszyną wirtualną z tej samej grupy dostępności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Manage the availability of virtual machines. Jeżeli stawiasz samodzielną instancję maszyny wirtualnej, ustawienie to nie jest interesujące dla Ciebie.
 4. Summary – w czwartym kroku konfiguracji maszyny wirtualnej, zobaczysz podsumowanie dotyczące ustawień jakie zrobiłeś we wcześniejszych krokach. Są one weryfikowane pod kątem poprawności przez mechanizmy Microsoft Azure. Jest to ostatni moment, w którym możesz się cofnąć i wprowadzić jeszcze zmiany w konfiguracji. Kliknij OK.
 5. Buy – Ostatni krok to podsumowanie skonfigurowanej przez Ciebie oferty. Kliknij Purchase. Znajdziesz tutaj bardzo ważne informacje związane z:
  1. opłatą licencyjną dla producenta rozwiązania (w tym przypadku jest to BYOL, czyli opłata nie będzie automatycznie pobierana przez Microsoft Azure)
  2. opłatą za użytkowanie zasobów chmury Microsoft Azure (estymacja tylko opłata za zasoby obliczeniowe tj. maszyna wirtualna, bez dodatkowych opłat np. zajętość magazynu danych, itd.)
  3. warunki użytkowania.

Nastąpi wdrożenie rozwiązania wg wprowadzonej konfiguracji. Może to zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od tego co wybrałeś lub ustawiłeś oraz czy wdrażasz rozwiązanie w ramach już istniejących zasobów np. magazyn danych, sieć wirtualna, czy tworzysz nowe elementy wraz z procesem wdrożenia rozwiązania.

Krok 3 – Zaloguj się do maszyny wirtualnej

 1. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożenia, wybierz Browse, a następnie Resource groups.
 2. Zaznacz grupę zasobowa zdefiniowaną w konfiguracji maszyny wirtualnej
 3. W panelu Settings wybierz Resources
 4. Poszukaj na liście obiektów maszyny wirtualnej o nazwie zdefiniowanej w konfiguracji maszyny wirtualnej, zaznacz ją w celu wyświetlanie jej właściwości.
 5. We właściwościach maszyny wirtualnej zobaczysz podsumowanie jej parametrów oraz na górnym panelu, przycisk Connect umożliwiający podłączenie się do niej za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP). Kliknij go, a następnie zaloguj się do maszyny za pośrednictwem poświadczeń jakie ustaliłeś w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej.

Krok 4 – Wykonaj podstawową konfigurację

 1. Automatycznie po zalogowaniu uruchomi zielony ekran Veeam Direct Restore, wybierz Configuration w celu uruchomienia kreatora wstępnej konfiguracji
 2. Przejdź pod adres https://manage.windowsazure.com/PublishSettings w celu ściągnięcia pliku konfiguracyjnego z subskrypcjami Microsoft Azure (jeżeli nie jesteś zalogowany do portalu Microsoft Azure, zostaniesz poproszony o to)
 3. Na stronie Subscription wskaż plik ściągnięty w poprzednim kroku, a następnie kliknij Next.
 4. Kliknij Finish w celu zakończenia procedury podstawowej konfiguracji.

Kolejne kroki – podsumowanie

Już możesz korzystać z Veeam Direct Restore, którego działanie w uproszczeniu dzieli się na dwa kroki.

Krok 1 – Przesłanie kopii zapasowych do Veeam Direct Restore

W tym kroku masz wiele możliwości realizacji tego zadania – możesz użyć takie narzędzia i technologie jak: Veeam FastSCP, Azure File Storage, Remote Desktop Connection, podłączenie dysku VHD, serwer FTP. Wszystkie metody zostały opisane w oficjalnej dokumentacji na stronie Uploading Backups to Veeam Appliance.
Kopiowanie za pomocą darmowego narzędzia Veeam FastSCP pokazał na nagraniu wideo Mike Resseler z Veeam.

Krok 2 – Odtwarzania kopii zapasowej

W celu odtworzenia do Microsoft Azure, użyj kopii zapasowych komputerów fizycznych utworzonych za pomocą Veeam Endpoint Backup lub kopii zapasowych maszyn wirtualnych utworzonych za pomocą Veeam Backup & Replication. Możesz przywrócić maszynę do najnowszego stanu lub dowolnego punktu przywracania dostępnego w łańcuchu kopii zapasowej. Po przywróceniu kopii zapasowej, odzyskany obiekt pojawi się w portalu Microsoft Azure jako standardowa maszyna wirtualna. Procedura odtwarzania kopii zapasowej została opisana w oficjalnej dokumentacji na stronie Restoring Machines.

Odtwarzanie w Veeam Direct Restore pokazał na nagraniu wideo Mike Resseler z Veeam.

Więcej o Azure Marketplace przeczytasz w artykule Nie wymyślaj koła na nowo – poznaj Azure Marketplace.

Drugie rozwiązanie infrastrukturalne dostępnych w Azure Marketplace jakie wybrałem to Double-Take DR ponownie firmy Vision Solutions.

Vision Solutions jest firmą specjalizującą się w rozwiązaniach ochrony danych i minimalizacji przestojów dla nowoczesnych centrów danych. Firma jest naszym partnerem, który realizuje razem z nami wizję Cloud OS – więcej o naszym partnerstwie przeczytasz tutaj Vision Solutions and Microsoft. Więcej informacji o firmie Vision Solutions przeczytasz na ich oficjalnej stronie Internetowej.

Co to jest Vision Solutions Double-Take DR?

Double-Take DR to narzędzie do realizacji scenariusza odtwarzania awaryjnego tzw. Disaster Recovery (DR), umożliwiając Tobie odzyskanie serwera na tej samej lub innej platformie fizycznej, wirtualnej lub chmurowej. W przypadku awarii lub realizacji planu testowego, obraz serwera możesz odzyskać z repozytorium w najnowszej wersji lub z wybranego punktu w czasie do serwera odzyskiwania znajdującego się na dowolnej platformie fizycznej, wirtualnej lub chmurowej. W calach testowych możesz odzyskać serwer bez wpływu na środowisko produkcyjne.

Koncepcja ochrony w Double-Take DR

Koncepcja ochrony w Double-Take DR

Kilka wartych uwagi ciekawostek:

 • Możesz użyć dowolnej kombinacji chmur, serwerów wirtualnych i fizycznych w celu uzyskania elastycznego scenariusza DR.
 • Serwer z repozytorium możesz umieścić na dowolnej platformie z wymienionych powyżej.
 • Możesz chronić oraz odzyskiwać dane lub serwery, niezależnie od platformy źródłowej i docelowej.

Bardziej zainteresowany możliwościami rozwiązania Double-Take DR? Zachęcam Ci do zapoznania się z oficjalnymi materiałami producenta:

3, 2, 1… start

Chcesz zobaczyć jak to działa? Przetestuj to 🙂 Azure Marketplace jest bardzo dobrym wyborem, aby w szybkim czasie i bez posiadania zaawansowanej wiedzy dotyczącej produktu dotknąć go “na żywo”. W tej część poprowadzę Cię krok po roku, jak w przeciągu kilku chwil uruchomić w pełni działające środowisko Vision Solutions Double-Take DR po stronie chmury Microsoft Azure.

W pierwszej kolejności zapoznaj się z prospektem oferty Vision Solutions Double-Take DR na Azure Marketplace. Znajdziesz w nim podstawowe informacje o produkcie, sposobie licencjonowania i innych rozwiązaniach producenta dostępnych w galerii Azure Marketplace. Zwróć uwagę, że wybrana oferta dostępna jest w modelu licencjonowania Bring-Your-Own-License (BYOL) – więcej o modelach licencjonowania na Azure Marketplace przeczytasz w artykule Nie wymyślaj koła na nowo – poznaj Azure Marketplace.

 1. W przeciwieństwie do metody wyszukiwania rozwiązania, którą opisałem w poprzednim artykule (Migracja serwerów do Microsoft Azure za pomocą Vision Solutions Double-Take MOVE). Tym razem skorzystaj z publicznej strony Azure Marketplace. Wejdź na stronę https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace, a następnie w wyszukiwarce wpisz Double-Take DR. Wybierz znalezioną pozycję.

  Publiczna strona Azure Marketplace

  Publiczna strona Azure Marketplace

 2. Wybrana pozycja to prospekt informacyjny, o którym wspominałem powyżej. Bardzo wygodnym rozwiązaniem dostępnym na każdym prospekcie jest funkcjonalność bezpośredniego wdrożenia wybranego wariantu rozwiązania w Microsoft Azure.
  W tym celu wybierz interesujący Ciebie bazowy system operacyjny (na potrzeby tego artykuły wybrałem wersję bazująca na Windows Server 2012 R2), a następnie kliknij Create Virtual Machine.

  Prospekt informacyjny

  Prospekt informacyjny

 3. Zostaniesz automatycznie przekierowany do portalu Microsoft Azure wraz z wybranym konkretnym rozwiązaniem. Zobaczysz podstawowe informacje opisujące wybrany przez Ciebie produkt.

  Opis wybranego rozwiązania

  Opis wybranego rozwiązania

 4. Na następnej stronie podaj podstawowe informacje związane z konfiguracja maszyny wirtualnej, na której będzie uruchomione rozwiązanie tj.:
  • nazwa maszyny wirtualnej;
  • nazwa i hasło lokalnego administratora, jakie będziesz używać podczas logowania się do systemu;
  • subskrypcja, na którą ma wdrożysz rozwiązanie;
  • nazwa grupy zasobowej – nowa jaka ma być utworzona lub już istniejąca, w której zostanie umieszczone maszyna wirtualna;
  • lokalizacja, w którym centrum danych chcesz uruchomić rozwiązanie.

  Podstawowa konfiguracja maszyny wirtualnej

  Podstawowa konfiguracja maszyny wirtualnej

 5. Drugi krok związany z konfiguracją to wybór odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej. Rozmiar powinieneś ustalić na poziomie projektowania i estymacji zasobów tzn. ile rdzeni procesora oraz pamięci RAM potrzebujesz.

  Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej

  Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej

 6. Następny ekran to konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej – ustawisz tutaj takie parametry jak:
  • magazyn danych – gdzie mają zostać umieszczone pliki VHD;
  • sieciowość – w jakiej sieci wirtualnej i z jakimi ustawieniami IP, maszyna wirtualna będzie uruchomiona;
  • monitoring – a dokładniej magazyn danych, który ma zostać użyty do składowania logów diagnostycznych;
  • grupa dostępność – To provide redundancy to your application, we recommend that you group two or more virtual machines in an availability set. This configuration ensures that during a planned or unplanned maintenance event, at least one virtual machine will be available and meet the 99.95% Azure SLA. The availability set of a virtual machine can’t be changed after it is createdczyli metadana, która informuje chmurę, że dana maszyna wirtualna nigdy nie powinna fizycznie spotkać się z inną maszyną wirtualną z tej samej grupy dostępności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Manage the availability of virtual machines. Jeżeli stawiasz samodzielną instancję maszyny wirtualnej, ustawienie to nie jest interesujące dla Ciebie.

  Konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej

  Konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej

 7. W czwartym kroku konfiguracji maszyny wirtualnej, zobaczysz podsumowanie dotyczące ustawień jakie zrobiłeś we wcześniejszych krokach. Są one weryfikowane pod kątem poprawności przez mechanizmy Microsoft Azure. Jest to ostatni moment, w którym możesz się cofnąć i wprowadzić jeszcze zmiany w konfiguracji.

  Weryfikacja konfiguracji

  Weryfikacja konfiguracji

 8. Ostatni krok to podsumowanie skonfigurowanej przez Ciebie oferty. Znajdziesz tutaj bardzo ważne informacje związane z:
  • opłatą licencyjną dla producenta rozwiązania (w tym przypadku jest to BYOL, czyli opłata nie będzie automatycznie pobierana przez Microsoft Azure);
  • opłatą za użytkowanie zasobów chmury Microsoft Azure (estymacja tylko opłata za zasoby obliczeniowe tj. maszyna wirtualna, bez dodatkowych opłat np. zajętość magazynu danych, itd.);
  • warunki użytkowania.

  Podsumowanie oferty

  Podsumowanie oferty

 9. Po zatwierdzeniu powyższego kroku nastąpi wdrożenie rozwiązania wg wprowadzonej konfiguracji. Może to zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności co wybrałeś lub ustawiłeś oraz czy wdrażasz rozwiązanie w ramach już istniejących zasobów np. magazyn danych, sieć wirtualna, czy tworzysz nowe elementy wraz z procesem wdrożenia rozwiązania.

  Wdrożenie rozwiązania

  Wdrożenie rozwiązania

 10. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożenia, przejdź do grupy zasobowej wskazanej w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej. Zobaczysz w niej obiekt maszyny wirtualnej zawierające wybrane rozwiązanie z Azure Marketplace. Zaznacz obiekt maszyny wirtualnej w celu wyświetlanie jej właściwości.

  Obiekty w wybranej grupie zasobowej

  Obiekty w wybranej grupie zasobowej

 11. We właściwościach maszyny wirtualnej zobaczysz podsumowanie jej parametrów oraz na górnym panelu, przycisk umożliwiający podłączenie się do niej za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP). Uruchom go, a następnie zaloguj się do niej za pośrednictwem poświadczeń jakie ustaliłeś w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej.

  Właściwości maszyny wirtualnej

  Właściwości maszyny wirtualnej

 12. Po zalogowaniu masz gotowe do użycia rozwiązanie Vision Solutions Double-Take DR, do którego jedynie wprowadź swój klucz licencyjny.

  Działające rozwiązanie wewnątrz maszyny wirtualnej

  Działające rozwiązanie wewnątrz maszyny wirtualnej

Podsumowanie

Uruchomienie gotowego do działania rozwiązania z Azure Marketplace jest wyjątkowo proste i szybkie. W przeciągu kilkunastu minut, możesz mieć to co potrzebujesz – niezależnie jaka jest Twoja potrzeba i wiedza o danym produkcie.

Jeżeli nie posiadasz żadnej licencji Vision Solutions Double-Take DR, a chcesz przetestować rozwiązanie to możesz uzyskać licencję testową, kontaktując się z producentem na tej stronie.

Mam nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał użyć produkcyjne środowiska odtwarzania awaryjnego. Weź jednak pod rozwagę takie “ubezpieczenie” od najczarniejszych scenariuszy i zaplanuj DR z prawdziwego zdarzenia tj. w lokalizacji zdalnej np. chmurze Microsoft Azure.

Na pierwszy ogień rozwiązań infrastrukturalnych dostępnych w Azure Marketplace wybrałem Double-Take MOVE firmy Vision Solutions.

Vision Solutions jest firmą specjalizującą się w rozwiązaniach ochrony danych i minimalizacji przestojów dla nowoczesnych centrów danych. Firma jest naszym partnerem, który realizuje razem z nami wizję Cloud OS – więcej o naszym partnerstwie przeczytasz tutaj Vision Solutions and Microsoft. Więcej informacji o firmie Vision Solutions przeczytasz na ich oficjalnej stronie Internetowej.

Co to jest Vision Solutions Double-Take MOVE?

Jednym zdaniem można podsumować Double-Take MOVE jako narzędzie do migracji serwerów za pomocą replikacji w czasie rzeczywistym pomiędzy różnymi platformami.

Kilka słów więcej o rozwiązaniu – serwer źródłowy może być fizyczny, wirtualny (Hyper-V oraz VMware) jak i chmurowy (np. Amazon AWS). Double-Take MOVE migruje cały serwer wliczając stan systemu, aplikacje, system plików, uprawnienia, atrybuty, skompresowane i zaszyfrowane pliki bez produkcyjnego przestoju. Wszelkie dane aplikacji oraz systemu są przenoszone na żywo, a rozwiązanie kontroluje integralność dla wszystkich migrowanych danych.

Migracja do Microsoft Azure za pomocą Double-Take MOVE

Migracja do Microsoft Azure za pomocą Double-Take MOVE

Rozwiązanie możesz wykorzystać podczas migracji do Microsoft Azure bez przestojów. Kilka wartych uwagi ciekawostek:

 • Użytkownicy i aplikacje pozostają w trybie online podczas migracji danych – brak konieczności wykonywania operacji synchronizacji późno w nocy lub w weekendy.
 • Replikacja w czasie rzeczywistym rejestruje zmiany wprowadzone podczas migracji i zapewnia, że dane w Microsoft Azure są zawsze aktualne, minimalizując przestój podczas migracji typu cutover.
 • Po zakończeniu synchronizacji, replikacja w czasie rzeczywistym jest kontynuowana i przełączanie może być zrealizowane w każdej chwili z bardzo małym lub brakiem przestoju.

Bardziej zainteresowany możliwościami rozwiązania Double-Take MOVE? Zachęcam Ci do zapoznania się z oficjalnymi materiałami producenta:

3, 2, 1… start

Jeżeli chcesz zobaczyć jak taka technologia działa to po prostu ją przetestuj 🙂 Azure Marketplace jest idealnym rozwiązaniem, aby w szybkim czasie i bez posiadania zaawansowanej wiedzy dotyczącej produktu dotknąć go “na żywo”. W tej część poprowadzę Cię krok po roku, jak w przeciągu kilku chwil uruchomić w pełni działające środowisko Vision Solutions Double-Take MOVE po stronie chmury Microsoft Azure.

W pierwszej kolejności zapoznaj się z prospektem oferty Vision Solutions Double-Take MOVE na Azure Marketplace. Znajdziesz w nim podstawowe informacje o produkcie, sposobie licencjonowania i innych rozwiązaniach producenta dostępnych w galerii Azure Marketplace. Zwróć uwagę, że wybrana oferta dostępna jest w modelu licencjonowania Bring-Your-Own-License (BYOL) – więcej o modelach licencjonowania na Azure Marketplace przeczytasz w artykule Nie wymyślaj koła na nowo – poznaj Azure Marketplace.

 1. Zaloguj się do portalu Microsoft Azure, a następnie przejdź do pozycji Marketplace.

  Azure Marketplace w portalu Microsoft Azure

  Azure Marketplace w portalu Microsoft Azure

 2. W wyszukiwarce wpisz Double-Take MOVE. Wyświetli się lista kilku pozycji, w tym przypadku różniących się wersją systemu operacyjnego Windows Server. Na potrzeby tego artykuły wybrałem wersję bazująca na Windows Server 2012 R2.

  Wyszukiwanie w Azure Marketplace

  Wyszukiwanie w Azure Marketplace

 3. W kolejnym kroku, zobaczysz podstawowe informacje opisujące wybrany przez Ciebie produkt – jest to strona informacyjna, na której możesz się upewnić czy rozwiązanie, które wybrałeś jest dokładnie tym czego szukasz.

  Opis wybranego rozwiązania

  Opis wybranego rozwiązania

 4. Na następnej stronie podaj podstawowe informacje związane z konfiguracja maszyny wirtualnej, na której będzie uruchomione rozwiązanie tj.:
  • nazwa maszyny wirtualnej;
  • nazwa i hasło lokalnego administratora, jakie będziesz używać podczas logowania się do systemu;
  • subskrypcja, na którą ma wdrożysz rozwiązanie;
  • nazwa grupy zasobowej – nowa jaka ma być utworzona lub już istniejąca, w której zostanie umiejscowiona maszyna wirtualna;
  • lokalizacja, w którym centrum danych chcesz uruchomić rozwiązanie.

  Podstawowa konfiguracja maszyny wirtualnej

  Podstawowa konfiguracja maszyny wirtualnej

 5. Drugi krok związany z konfiguracją to wybór odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej. Rozmiar powinieneś ustalić na poziomie projektowania i estymacji zasobów tzn. ile rdzeni procesora oraz pamięci RAM potrzebujesz.

  Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej

  Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej

 6. Następny ekran to konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej – ustawisz tutaj takie parametry jak:
  • magazyn danych – gdzie mają zostać umieszczone pliki VHD;
  • sieciowość – w jakiej sieci wirtualnej i z jakimi ustawieniami IP, maszyna wirtualna będzie uruchomiona;
  • monitoring – a dokładniej magazyn danych, który ma zostać użyty do składowania logów diagnostycznych;
  • grupa dostępności – metadana, która informuje chmurę, że dana maszyna wirtualna nigdy nie powinna fizycznie spotkać się z inną maszyną wirtualną z tej samej grupy dostępności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Manage the availability of virtual machines. Jeżeli stawiasz samodzielną instancję maszyny wirtualnej, ustawienie to nie jest interesujące dla Ciebie.

  Konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej

  Konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej

 7. W czwartym kroku konfiguracji maszyny wirtualnej, zobaczysz podsumowanie dotyczące ustawień jakie zrobiłeś we wcześniejszych krokach. Są one weryfikowane pod kątem poprawności przez mechanizmy Microsoft Azure. Jest to ostatni moment, w którym możesz się cofnąć i wprowadzić jeszcze zmiany w konfiguracji.

  Weryfikacja konfiguracji

  Weryfikacja konfiguracji

 8. Ostatni krok to podsumowanie skonfigurowanej przez Ciebie oferty. Znajdziesz tutaj bardzo ważne informacje związane z:
  • opłatą licencyjną dla producenta rozwiązania (w tym przypadku jest to BYOL, czyli opłata nie będzie automatycznie pobierana przez Microsoft Azure);
  • opłatą za użytkowanie zasobów chmury Microsoft Azure (estymacja tylko opłata za zasoby obliczeniowe tj. maszyna wirtualna, bez dodatkowych opłat np. zajętość magazynu danych, itd.);
  • warunki użytkowania.

  Podsumowanie oferty

  Podsumowanie oferty

 9. Po zatwierdzeniu powyższego kroku nastąpi wdrożenie rozwiązania wg wprowadzonej konfiguracji. Może to zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności co wybrałeś lub ustawiłeś oraz czy wdrażasz rozwiązanie w ramach już istniejących zasobów np. magazyn danych, sieć wirtualna, czy tworzysz nowe elementy wraz z procesem wdrożenia rozwiązania.

  Proces wdrożenia rozwiązania

  Proces wdrożenia rozwiązania

 10. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożenia, przejdź do grupy zasobowej wskazanej w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej. Zobaczysz w niej obiekt maszyny wirtualnej zawierające wybrane rozwiązanie z Azure Marketplace. Zaznacz obiekt maszyny wirtualnej w celu wyświetlanie jej właściwości.

  Obiekty w wybranej grupie zasobowej

  Obiekty w wybranej grupie zasobowej

 11. We właściwościach maszyny wirtualnej zobaczysz podsumowanie jej parametrów oraz na górnym panelu, przycisk umożliwiający podłączenie się do niej za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP). Uruchom go, a następnie zaloguj się do niej za pośrednictwem poświadczeń jakie ustaliłeś w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej.

  Właściwości maszyny wirtualnej

  Właściwości maszyny wirtualnej

 12. Po zalogowaniu masz gotowe do użycia rozwiązanie Vision Solutions Double-Take MOVE, do którego jedynie wprowadź swój klucz licencyjny.

  Działające rozwiązanie wewnątrz maszyny wirtualnej

  Działające rozwiązanie wewnątrz maszyny wirtualnej

Double-Take MOVE w akcji

Zanim zaczniesz samodzielną przygodę z narzędziem, zachęcam Cię do obejrzenia nagrania na Chennel9, w którym pokazywany w akcji jest Vision Solutions Double-Take MOVE. W tym przypadku scenariusz zakłada migrację z VMware do Hyper-V, aczkolwiek nie ma to znaczenia – logika działania jest niezależna od celu. Nagranie poprowadził Matt McSpirit z Microsoft oraz Eric Payne z Vision Solutions.

Vision Solutions Double-Take MOVE for VMware to Hyper-V & Azure Migration

Podsumowanie

Uruchomienie gotowego do działania rozwiązania z Azure Marketplace jest wyjątkowo proste i szybkie. W przeciągu kilkunastu minut, możesz mieć to co potrzebujesz – niezależnie jaka jest Twoja potrzeba i wiedza o danym produkcie.

Jeżeli nie posiadasz żadnej licencji Vision Solutions Double-Take MOVE, a chcesz przetestować rozwiązanie to możesz uzyskać licencję testową, kontaktując się z producentem na tej stronie.

Życzę miłej migracji Twoich serwerów fizycznych, wirtualnych i z innych chmur do Microsoft Azure 🙂

Dokładnie tym jednym zdaniem można podsumować co to jest Azure Marketplace. Wyobraź sobie sytuację, gdzie potrzebujesz koło. Masz samochód, w którym popsuło się koło i potrzebujesz nowe. Możesz wybudować fabrykę, która to koło wyprodukuje, zrobi badania, testy, itp. – raczej mało opłacalny pomysł pod każdym względem – przecież potrzebujesz tylko 1 koło! Inna opcja? Ktoś już taką fabrykę ma, posiada “know how”, dobre praktyki poparte doświadczeniem oraz testami – ale niestety przedstawiciel firmy nie chce z Tobą rozmawiać, bo 1 koła to Ci nie sprzeda – cały kontener to jak najbardziej. Kolejna opcja? Sklep z częściami do samochodów – bingo! Udało się kupić nowe koło, które idealnie pasuje do Twojego auta.

Jak powyższy bardzo spłycony przykłady ma się do Azure Marketplace i infrastruktury? Otóż w Azure Marketplace jest bardzo duża ilość rozwiązań firm trzecich (tak, NIE Microsoft) związana bezpośrednio z infrastrukturą. Rozwiązania te są prekonfigurowane oraz przetestowane wg zaleceń i wytycznych tych firm. Jak to można porównać do powyższej historyjki?

 • Kompleksowe rozwiązanie – samochód
 • Azure Marketplace – sklep z częściami do samochodów
 • Rozwiązania infrastrukturalne firm trzecich – najróżniejsze koła do różnych aut
 • Prekonfigurowane i przetestowane rozwiązania – “know how”, dobre praktyki i doświadczenie producenta

Wyzwania i potrzeby klientów oraz partnerów

Spełnienie potrzeb wszystkich klientów tylko za pomocą samych usług chmurowych Microsoft Azure może być bardzo trudne. Chociaż staramy się, aby usługi w naszej chmurze były jeszcze lepsze oraz portfolio z każdym dniem rozbudowywane o nowe usługi oraz funkcjonalności to stworzenie wszystkiego dla wszystkich jest po prostu niemożliwe. Dodatkowe funkcjonalności są niezbędne aby sprostać wymaganiom zarówno biznesowym jak i technicznym. Dodatkowo poszukiwanie i użycie zamiennika jakiejś funkcjonalności po stronie wbudowanych usług chmurowych może być bardzo problematyczne lub wręcz niemożliwe. Idąc w kierunku chmury obliczeniowej, wymaganiem zarówno dla wbudowanych usług jaki i rozwiązań firm trzecich jest sprawna integracja z istniejącymi rozwiązaniami. Również bardzo istotnym elementem jest proces wdrożenia i późniejszego skalowania usługi lub aplikacji.

Po co powstał Azure Marketplace?

Azure Marketplace jest odpowiedzią na sprostanie wyzwaniom i potrzebom klientów oraz partnerów. Aplikacje oraz usług firm trzecich można łatwo zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami działającymi na Azure. Co więcej, takie wdrożenie i konfiguracja może być skalowalna zgodnie z aktualnymi wymaganiami, dzięki benefitom płynącym z rozwiązań chmurowych.

Microsoft Azure & Azure Marketplace
Microsoft Azure & Azure Marketplace

Azure Marketplace jest to centralne miejsce, w którym możesz wyszukiwać i kupować rozwiązania firm trzecich. Tych rozwiązań na chwilę obecną jest kilka tysięcy i portfolio cały czas rośnie!

Dla kogo jest Azure Marketplace?

W zasadzie na to pytanie odpowiedziałem powyżej – dla klientów i partnerów. Warto jednak wspomnieć kilka słów o podziale odbiorców docelowych na dwie grupy.

 • Independent Software Vendors (ISV) – to producenci oprogramowania gotowego, którzy mogą w prosty i szybki sposób przegotować platformę pod własne potrzeby programistyczne lub testowe. Notabene ISV może być również partnerem, który może swoje rozwiązanie opublikować, a następnie sprzedawać w Azure Marketplace.
 • Klienci komercyjni – czyli każda inna organizacja, która nie czuje się ISV oraz ma wyzwania i potrzeby, o których wspomniałem powyżej. Może teraz w łatwy i elastyczny sposób, z jednego miejsca rozszerzać możliwości rozwiązań opartych o chmurę Microsoft Azure o dobrodziejstwa płynące z ofert firm trzecich.

Azure Marketplace

Ile to kosztuje?

Dla większości zainteresowanych jeden z ważniejszych punktów i nie ma co się dziwić – prawdopodobnie dla Ciebie też. Zanim przejdę do konkretów związanych z kosztami, to pełny koszt (zmienna X) rozwiązania z Azure Marketplace trzeba rozdzielić na dwie części:

 • opłata za utylizację zasobów po stronie chmury Microsoft Azure (zmienna Y)
 • opłata za licencję rozwiązania firmy trzeciej (zmienna Z)

gdzie X = Y + Z 🙂

Zacznę od zmiennej Z, ona w przypadku Azure Marketplace jest najistotniejsza do zrozumienia, czyli koszt licencji oferty ustalony odgórnie przez producenta rozwiązania – Microsoft nie ma wpływu na politykę cenową firm trzecich. Tutaj jest kilka opcji pozyskania licencji:

 • Free – darmowa licencja – nie są pobierane żadne opłaty licencyjne z tytułu korzystania z oferty.
 • Free Trial – darmowa licencja ograniczona czasowo – nie są pobierane żadne opłaty licencyjne z tytułu korzystania z oferty przez określony czas. Po upływnie czasu darmowego, automatycznie jest pobierana opłata zgodna ze standardowymi stawkami określonymi w ofercie.
 • Bring-Your-Own-License (BYOL) – dostarcz własną licencję – nie są pobierane żadne opłaty z tytułu korzystania z oferty po stronie Azure Marketplace, natomiast odbiorca zobowiązany jest do umieszczenia opłaty licencyjnej bezpośrednio u dostawcy rozwiązania.
 • Monthly Subscription – subskrypcja miesięczna – jest pobierana stała miesięczna opłata licencyjna z tytułu korzystania z oferty.
 • Usage Based – zgodnie z użyciem – jest pobierana opłata licencyjna z tytułu korzystania z oferty bazująca na aktualnym użyciu.

Zmienna Y to opłata za użycie zasobów chmury Microsoft Azure, na których zbudowane jest dane rozwiązanie firmy trzeciej. Tutaj nie będę się rozpisywał bo temat był już wielokrotnie przedstawiany i jest już dość mocno “wygrzany”. Polecam artykuły Mirka Burnejko na Chmurowisku:

oraz standardowy publiczny kalkulator Microsoft Azure do wysokopoziomowego oszacowania kosztów.

Podsumowując: pełny koszt rozwiązania z Azure Marketplace to koszt użycia zasobów chmury Microsoft Azure wykorzystanych przy wdrożeniu oferty firmy trzeciej + opłata licencyjna zgodnie z ustalonym cennikiem przez firmę trzecią.

Scenariusze użycia

Nie chcę tutaj Tobie z góry nakreślać gotowych scenariusz lub użycia określonych ofert. Potraktuj proszę poniższe wysokopoziomowe architektury jako jedynie przykłady generyczne jakimi one tak na prawdę są.

Analiza danych
Przykład 1 – Analiza danych

Aplikacja Internetowa typu e-commerce
Przykład 2 – Aplikacja Internetowa typu e-commerce

Wielokanałowa aplikacja marketingowa
Przykład 3 – Wielokanałowa aplikacja marketingowa

Jak widzisz na powyższych przykładach, każde z kompleksowych rozwiązań zbudowane jest z różnych “klocków”. Przeplatają się tutaj wbudowane usługi Microsoft Azure jak i najróżniejsze komponenty firm trzecich. Łączy je natomiast to, że wszystkie są wdrożone na jednej platformie chmurowej, a dodatkowo Azure Marketplace, z którego uzyskane są rozwiązania firm trzecich pośredniczy w uzyskaniu potrzebnych licencji – z wyjątkiem modelu BYOL.

Co znajdziesz w Azure Marketplace…

…oraz jak do tego wszystkiego ma się infrastruktura? Ma się tak, że w galerii Azure Marketplace w tych kilku tysiącach gotowych ofert są rozwiązania typowo infrastrukturalne jak: rutery, zapory ogniowe, load balancery, bazy danych, systemy kopii zapasowych & ciągłości działania, systemy zabezpieczeń i masa innych “klocków” wszystko spod znaku wiodących powszechnie stosowanych marek – ekspertów w swojej dziedzinie np.: AvePoint, Barracuda Networks, BlackBerry, CA Technologies, CheckPoint, Chef, Cisco, Citrix, CloudLink, CommVault, Dell, F5, Flexera, Fortinet, G DATA, Gemalto SafeNet, Hewlett Packard, IBM Aspera, Kaspersky, KEMP Technologies, ManageEngine, NetApp, Nginx, Riverbed, Seagate, Splunk, StarWind, Trend Micro, Veeam, Vision Solutions, VMTurbo, Zend Technologies. Wymieniłem tylko kilkanaście firm, które kojarzę lub miałem styczność z ich rozwiązaniami. Nie jest to wszystko co widnieje w Azure Marketplace – zachęcam abyś sam zobaczył co jest w ofercie. Możesz to zrobić logując się do portalu Microsoft Azure (https://portal.azure.com), a następnie wybrać pozycję Marketplace.

Azure Marketplace

Azure Marketplace w portal Microsoft Azure

Jeżeli jeszcze nie masz subskrypcji Microsoft Azure to pozycje z galerii Azure Marketplace, udokumentowane są na publicznych stronach pod adresem https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace. W tej dokumentacji znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje dotyczące każdego z dostępnych rozwiązań.

Znaczna większość tych ofert to obrazy maszyn wirtualnych, zarówno Windows Server jak i Linux z zainstalowanym, prekonfigurowanym i przetestowanym rozwiązania wg zaleceń producenta. Po wdrożeniu takiego rozwiązania, normalnie możesz się zalogować do niej i opiekować się nią tak jak standardową maszyną, którą sam byś wdrożyłeś.

Zrobię to sam!

Myślisz sobie “Po co mi to wszystko? Wdrożę wszystko sam od początku tak jak to robiłem dotychczasowo w środowisku on-premises”. Po to, że siłą chmury jest to, że wdrożenie ma być zrobione szybko, prawidłowo, wydajnie, elastycznie, zgodnie ze standardami i jak najbardziej automatycznie. Wracając do mojej historyjki na początku – wykorzystuj “know how” i je wzbogacaj, a nie twórz go od nowa – w efekcie będzie wiele słabej jakości “know how”. Zaufaj producentowi rozwiązania, bo kto jak kto ale on zawsze będzie najlepiej wiedział jak powinno być ono wdrożone poprawnie zgodnie z zaleceniami i wsparciem.

Podsumowanie

Nie wymyślaj koła na nowo i nie wyważaj otwartych drzwi 🙂

Po za biznesowym zastosowaniem, możesz wykorzystać Azure Marketplace do tymczasowego przetestowania jakiegoś rozwiązania firmy trzeciej po bardzo małym koszcie, np. Twoje zabawy i testy będą trwały 4 godziny, a dany producent pobiera opłatę 1 EUR za godzinę pracy. W efekcie zapłacisz 4 EUR + utylizacja Azure za w pełni funkcjonalne rozwiązanie, które w innym scenariuszu np. on-premises było by niemożliwe do zestawienia w tak krótkim czasie.

W kolejnych cześciach poświęconych Azure Marketplace opiszę na wybranych rozwiązaniach firm trzecich, jak je uruchomić w subskrypcji Microsoft Azure.

Close