Top Menu

Tag Archives Active Directory Domain Services

Większość administratorów mapuje udziały sieciowe użytkownikom za pomocą skryptów logowania, używając powłoki systemowej lub Visual Basic. Dość często istnieje również potrzeba mapowania udziału tylko dla danego użytkownika – wykorzystuje się wtedy zmienną środowiskową %UserName% w przypadku skryptów systemowych opartych o net use lub właściwości obiektu sieciowego UserName w przypadku skryptów Visual Basic. W obu przypadkach, dla uzyskania tego samego rezultatu używamy zbieżnej nazwy „UserName”.

Co się stanie jeżeli użyjemy zmiennej %UserName% przy mapowaniu udziałów za pomocą Group Policy Preferences, gdzie przykładowo nasza ścieżka mapowania wygląda następująco: \files.corp.merago.comUsers%UserName%? Odpowiedz jest następująca: NIC! Nie uda się użytkownikowi podłączyć jego udziału. Dlaczego? Otóż GPP ma swój zestaw zmiennych i w tym przypadku zmienna nazywa się %LogonUser%. Prawidłowa ścieżka dla GPP powinna wtedy wyglądać tak: \files.corp.merago.comUsers%LogonUser%.

OK, mamy rozwiązany problem z podpinaniem udziału po nazwie użytkownika, a co z innymi zmiennymi dla GPP? Przepis poniżej:

  1. Otwórz GPO w trybie edycji i skieruj się do User Configuration / Preferences / Drive Maps.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Drive Maps i wybierz New, a następnie Mapped Drive.
  3. Ustaw wszystkie żądane ustawienia i wpisz bazową ścieżkę w pole Location. Zobacz rysunek poniżej. GPPDriveMaps001
  4. W celu wstawienia odpowiedniej zmiennej, mając ustawiony wskaźnik zachęty w polu Location, naciśnij na klawiaturze klawisz F3. Pokaże się formatka z listą wszystkich zmiennych jakie możesz wykorzystać w GPP. Zobacz rysunek poniżej. GPPDriveMaps002
  5. Wybierz interesująca Cię pozycję, a następnie kliknij przycisk Select. Zmienna zostanie wstawiona we wskazane miejsce w polu Location. Zobacz rysunek poniżej. GPPDriveMaps003

Dla przypomnienia: Group Policy Preferences dostępne są dla systemów od Windows XP / Windows Server 2003, przy zastosowaniu poprawki KB943729.

Close