Top Menu

SCVMMCA

Zaktualizowana wersja VMMCA dla SCVMM 2008, 2008 R2 & 2008 R2 SP1 została wydana.

VMMCA to narzędzie diagnostyczne służące do oceny istotnych ustawień konfiguracyjnych dla komputerów, które świadczą lub mogą świadczyć role lub funkcje VMM. VMMCA skanuje sprzęt i oprogramowanie komputera, ocenia je na podstawie zestawu predefiniowanych reguł, a następnie udostępnia informacje o błędach i ostrzeżenia dla każdej konfiguracji, która nie jest optymalna dla ról I funkcji VMM.

Pobieranie VMMCA dla SCVMM 2008, 2008 R2 & 2008 R2 SP1:

VMMCA dla poprzedniej wersji SCVMM 2007 można pobrać tutaj:

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close