Top Menu

SystemCenter2012VMM

UPDATE z 2012-04-06! UWAGA! Nie używać tego rozwiązania! Niby działa, niby struktura baz danych SQL jest bez zmian, ale są zmiany w procedurach SQL, itp.

Na pewniaka zamontowałem ISO do serwera VMM 2012 RC I odpaliłem setup w celu upgrade do RTM. Bum… nie da się. Instalator na dzień dobry wywala błąd:

 

Upgrading from the currently installed version of VMM System Center 2012 Virtual Machine Manager is not supported. You must be running VMM 2008 R2 with Service Pack 1 (SP1) to upgrade to System Center 2012 Virtual Machine Manager.

VMM2012RC2RTM001

Czyli niby mam re-instalować wszystko i ponownie konfigurować? Ooo nie! Nie chce mi się…

Poniżej jak rozwiązać case:

 • Uruchom deinstalator wersji RC
 • Zaznacz wszystkie funkcje VMM do usunięcia
 • Na stronie Database options zaznacz opcję Retain database

VMM2012RC2RTM002

 • Po zakończonej deinstalacji, która trwa naprawdę szybko, uruchom SQL Server Management Studio
 • Podłącz się do instancji SQL Server, gdzie była baza danych od SCVMM
 • Otwórz bazę danych SCVMM – domyślnie VirtualManagerDB
 • Przejdź do tabeli tbl_VMM_GlobalSetting i otwórz ją w trybie edycji
 • Znajdź rekordy DatabaseVersion oraz QFEDatabaseVersion w polu PropertyName
 • Obie właściwości będą miały wartość 3.0.5007.0, zmień je na 3.0.6005.0

VMM2012RC2RTM003

 • Odpal ponownie instalator System Center 2012 VMM RTM
 • Na stronie konfiguracji bazy danych wskaż istniejącą – Existing database

VMM2012RC2RTM004

 • Binaria RTM się zainstalowały – na koniec wykonaj aktualizację agentów na serwerach zarządzanych przez SCVMM, wykonując polecenie Update Agent z konsoli VMM

VMM2012RC2RTM005

 • Koniec Smile

UWAGA! Metoda nie jest w żaden sposób wspierana przez Microsoft! Wykonujesz to na własną odpowiedzialność!

UPDATE z 2012-04-06! UWAGA! Nie używać tego rozwiązania! Niby działa, niby struktura baz danych SQL jest bez zmian, ale są zmiany w procedurach SQL, itp.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close