Top Menu

SCVMM2008R2

Na stronach wsparcia technicznego Microsoft, opublikowano rozwiązanie problemu, gdzie SCVMM 2008 R2 identyfikował maszyny wirtualne z Windows 2000 Server oraz Windows 2000 Advanced Server jako maszyny wirtualne z nieznanym system operacyjnym.

Rozwiązaniem jest wykonanie 2 zapytań z operacją INSERT do bazy danych SCVMM.

INSERT INTO tbl_IL_OS (OSId, Name, Description, Edition, ProductType, Version, Architecture, OSFlags, VMWareGuestId)
VALUES (’08f954f9-6475-4e07-9e32-4d2ddefc4c54′, ‘Windows 2000 Advanced Server’, ‘Windows 2000 Advanced Server’, 1, 3, ‘5.0’, ‘x86’, 0x3f, ‘win2000AdvServGuest’)

INSERT INTO tbl_IL_OS (OSId, Name, Description, Edition, ProductType, Version, Architecture, OSFlags, VMWareGuestId)
VALUES (‘e85f1375-c69e-4cbd-8249-0e32caa04abb’, ‘Windows 2000 Server’, ‘Windows 2000 Server’, 0, 3, ‘5.0’, ‘x86’ , 0x3f, ‘win2000ServGuest’)

Dokładny opis krok po kroku opisano w KB2025530.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close