Top Menu

SCVMM2008

Na stronach wsparcia technicznego Microsoft, opublikowano rozwiązanie problemu, gdzie konsola administratora SCVMM 2008 / 2008 R2 może się długo ładować, kiedy mamy włączoną integrację ze SCOM (System Center Operations Manager) oraz proces vmmadmin.exe w tym czasie może zajmować sporo pamięci RAM.

Przyczyną tego jest ładowanie (jeżeli występują w sporej ilości) wskazówek z funkcji PRO (Performance & Resource Optimization) zarówno aktualnych jak i ukończonych.

Aby przyśpieszyć ten proces, można usunąć już nieaktualne wskazówki PRO przez wykonanie poniższego skryptu SQL w bazie danych SCVMM.

DECLARE @NumberOfDays INT, @ProTipStateClosed INT
SET @NumberOfDays = 30;
SET @ProTipStateClosed = 7;
DELETE FROM tbl_PRO_PROTip WHERE CreationTime <= GETDATE() – @NumberOfDays AND ObjectState = @ProTipStateClosed AND ObjectId NOT IN (SELECT Tasks.PROTipID FROM tbl_TR_TaskTrail AS Tasks INNER JOIN tbl_PRO_PROTip AS Protips ON Tasks.PROTipID = Protips.ObjectId)

Dokładny opis można znaleźć w KB2027023.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close