Top Menu

Microsoft odpalił nowy serwis poświęcony usługą terminalowym czyli RDS – Remote Desktop Services oraz znanym pod starą nazwą TS – Terminal Services.

Strona pomocna jest weryfikacji kompatybilności aplikacji działających w środowisku RDS / TS. Warto dodać, że serwis tworzony jest przez społeczność I to ona tworzy zawartość merytoryczną serwisu 🙂

Serwis dostępny pod adresem: http://Microsoft.com/RDS/Compatibility

Muszę przyznać, że brakowało mi takiego miejsca, w którym był by spis aplikacji nie tylko z firmy Microsoft z adnotacją kompatybilności dla środowiska RDS / TS. Od dziś planowanie będzie prostsze 🙂

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close