Top Menu

App-VZostała wydana paczka poprawek “na żądanie” dla Microsoft Application Virtualization 4.6 (App-V) opisana w dokumencie KB981787.

Ten pakiet poprawek rozwiązuje następujące problemy:

  • W momencie kiedy aplikacja została opublikowana wcześniej lokalnie, klienci App-V nie mogą pobrać ikon, skrótów lub skojarzeń dla plików podczas korzystania z publikacji po HTTP.
  • Seqeuncer podczas tworzenia aplikacji, która zmieniała zmienne środowiskowe ulegał awarii.

Poprawkę można zamówić do pobrania na stronie Microsoft Support.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close