Top Menu

Microsoft_IT_Showcase

Microsoft IT wdrożył pilotażowe rozwiązanie Virtual Desktop Infrastructure (VDI) dla kontraktorów. VDI dostarcza środowisko wirtualnych desktopów, w którym jest realizowane uwierzytelnianie i audyt dla celów bezpieczeństwa.

Przy realizacji projektu zostały wykorzystane następujące technologie i produkty:

  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Virtual Desktop Infrastructure
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • Microsoft Hyper-V
  • Remote Desktop Gateway
  • Remote Desktop Connection Broker
  • Remote Desktop Virtualization Host
  • Remote Desktop Session Host

Microsoft_VDI_Solution

Szczegóły techniczne dotyczące wdrożenia można przeczytać w specjalnym dokumencie wydanym z tego powodu, który można pobrać z tego adresu.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close