Top Menu

LinuxHyperVMicrosoft wydał Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V, czyli zestaw sterowników, które umożliwiają obsługę urządzeń syntetycznych we wspieranych systemach Linux działających pod kontrolą Hyper-V.

Wspierane systemy operacyjne gościa dla Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V to:

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.7, 5.8, 6.0-6.3 w architekturach x86 / x64
 • CentOS 5.7,5.8, 6.0-6.3 w architekturach x86 / x64

Wspierane platformy wirtualizacji dla Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V to:

 • Windows Server 2008 (tylko 64-bit)
 • Hyper-V Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012
 • Hyper-V Server 2012

Po zainstalowaniu na maszynie wirtualnej ze wspieranym systemem operacyjnym Linux, Linux
Integration Services for Hyper-V
oferuje następujące funkcje:

 • Wspierane sterowniki: Linux Integration Services obsługują kontrolery sieci i kontrolery pamięci masowych IDE oraz SCSI, które są specjalnie opracowane dla Hyper-V.
 • Wsparcie Fastpath Boot dla Hyper-V: Urządzenia startowe mogą skorzystać z bloku Virtualization Service Client (VSC) co zwiększa wydajność.
 • Synchronizacja czasu: Zegar wewnątrz maszyny wirtualnej pozostanie zsynchronizowany z zegarem na serwerze wirtualizacji.
 • Zintegrowane zamykanie: Maszyny wirtualne z systemem Linux mogą zostać zamknięte z poziomu menadżera Hyper-V lub System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) przy użyciu komendy “Shut Down”.
 • Wsparcie Symmetric Multi-Processing (SMP): Wspierane systemy Linux mogą używać wielu wirtualnych procesorów. Ilość wirtualnych procesorów limitowana jedynie przez możliwości hiperwizora.
  Uwaga: Wsparcie SMP nie jest dostępne dla 32-bit systemów gości z systemem Linux działających na Windows Server 2008 Hyper-V lub Hyper-V Server 2008.
 • Heartbeat: Umożliwia serwerowi wirtualizacji wykrycie czy maszyna wirtualna jest uruchomiona i odpowiada.
 • Wymiana informacji przez KVP (Key Value Pair): Informacje o uruchomionej maszynie wirtualnej z systemem Linux można uzyskać za pomocą wymiany informacji przez Key Value Pair – funkcjonalność serwera wirtualizacji Windows Server 2008.
 • Zintegrowane wsparcie myszy: Pełne wsparcie dla obsługi myszy w systemie Linux.
 • Live Migration: Systemy gościa z Linux mogą korzystać z funkcjonalności migracji na żywo w celu równoważenia obciążenia.
 • Jumbo Frames: Systemy gościa z Linux mogą być skonfigurowane do używania ramek większych niż 1500 bajtów.
 • Tagowanie VLAN oraz Trunking: Możliwość konfiguracji jednego lub wielu VLAN dla syntetycznej karty sieciowej.

Pobieranie: Linux Integration Services 3.4 for Hyper-V

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close