Top Menu

Microsoft wydał Linux Integration Services 3.1 for Hyper-V, czyli zestaw sterowników, które umożliwiają obsługę urządzeń syntetycznych we wspieranych systemach Linux działających pod kontrolą Hyper-V.

Wspierane systemy operacyjne gościa dla Linux Integration Services 3.1 for Hyper-V to:

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.0 / 6.1 w architekturach x86 / x64 (Do 4 vCPU)
 • CentOS 6.0 w architekturach x86 / x64 (Do 4 vCPU)

Dla pozostałych systemów Linux wspieranych przez Hyper-V tj.:

 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP3 / 11
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x

należy użyć poprzedniej wersji sterowników: Linux Integration Services 2.1 for Hyper-V

Po zainstalowaniu na maszynie wirtualnej ze wspieranym systemem operacyjnym Linux, Linux
Integration Services for Hyper-V
oferuje następujące funkcje:

 • Wspierane sterowniki: Linux Integration Services obsługują kontrolery sieci I kontrolery pamięci masowych IDE oraz SCSI, które są specjalnie opracowane dla Hyper-V.
 • Wsparcie Fastpath Boot dla Hyper-V: Urządzenia startowe mogą skorzystać z bloku Virtualization Service Client (VSC) co zwiększa wydajność.
 • Synchronizacja czasu: Zegar wewnątrz maszyny wirtualnej pozostanie zsynchronizowany z zegarem na serwerze wirtualizacji.
 • Zintegrowane zamykanie: Maszyny wirtualne z systemem Linux mogą zostać zamknięte z poziomu menadżera Hyper-V lub System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) przy użyciu komendy “Shut Down”.
 • Wsparcie Symmetric Multi-Processing (SMP): Wspierane systemy Linux mogą używać do 4 wirtualnych procesorów.
  Uwaga: Wsparcie SMP nie jest dostępne dla 32-bit systemów gości z systemem Linux działających na Windows Server 2008 Hyper-V lub Hyper-V Server 2008.
 • Heartbeat: Umożliwia serwerowi wirtualizacji wykrycie czy maszyna wirtualna jest uruchomiona I odpowiada.
 • Wymiana informacji przez KVP (Key Value Pair): Informacje o uruchomionej maszynie wirtualnej z systemem Linux można uzyskać za pomocą wymiany informacji przez Key Value Pair – funkcjonalność serwera wirtualizacji Windows Server 2008.

Jak zainstalować Linux Integration Services 3.1 for Hyper-V w systemie RHEL lub CentOS? Po podpięciu pliku ISO Linux IC v3.0.iso, montujemy obraz poleceniem:

# mount /dev/cdrom /media

następnie wykonujemy polecenia:

dla wersji 32-bit:

# rpm -ivh /media/x86/kmod-microsoft-hyper-v-rhel6-60.1.i686.rpm
# rpm -ivh /media/x86/microsoft-hyper-v-rhel6-60.1.i686.rpm

dla wersji 64-bit:

# rpm -ivh /media/x86_64/kmod-microsoft-hyper-v-rhel6-60.1.x86_64.rpm
# rpm -ivh /media/x86_64/microsoft-hyper-v-rhel6-60.1.x86_64.rpm

na zakończenie ponowne uruchomienie systemu:

# reboot

…wszystko, gotowe – łatwo, szybko i przyjemnie! 🙂

Pobieranie: Linux Integration Services 3.1 for Hyper-V

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close