Top Menu

Wybór hypervisor do wdrożenia rozwiązań VDI wiąże się z wieloma ważnymi zagadnieniami, z których każdy może zostać spełniony za pomocą Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Service Pack 1 Smile

Kiedy wdrożymy narzędzia z rodziny System Center wraz z technologiami wirtualizacji desktopów takimi jak Citrix, organizacje mogą budować zintegrowane rozwiązania VDI, które mogą zaspokoić potrzeby firmy przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów pod kontrolą.

Gęstość maszyn wirtualnych ma istotny wpływ na strukturę kosztów w centrach danych. Zintegrowanie Citrix / Microsoft VDI w oparciu o Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1 oraz System Center zapewnia korzyści biznesowe dla firmy planującej wdrożenie VDI.

Na powyższe stwierdzenia można znaleźć potwierdzenie w dokumencie, który pokazuje dlaczego organizacje powinny wybrać Hyper-V przy projektowaniu i wdrażaniu Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

W dokumencie znajdują się konkretne liczby, wyliczenia i metody testów – zachęcam do przeczytania.

Why Hyper-V for VDI whitepaper

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close