Top Menu

Category Archives Information

Windows Server 2012 R2 provides a wide range of new and enhanced features and capabilities spanning server virtualization, storage, software-defined networking, server management and automation, web and application platform, access and information protection, virtual desktop infrastructure, and more.

Need more information about Windows Server 2012 R2 Preview? See the product details page.

Download Windows Server 2012 R2 Preview

Wczoraj Microsoft na konferencji TechEd North America 2013 ogłosił sporo nowych funkcji związanych z wirtualizacją, jakie się pojawią w nadchodzącym Windows Server 2012 R2. Tym postem chcę wam przybliżyć te wspaniałe nadchodzące wirtualizacje nowości:

 • 2nd generation VM – nowa generacja maszyn wirtualnych bazująca na UEFI – brak emulacji urządzań, rozruch z wirtualnych kontrolerów SCSI lub syntetycznego kontrolera sieci (PXE boot >100 MBit) oraz bezpieczny rozruch. Aby skorzystać w w/w nowości, system operacyjny gościa będzie musiał być 64-bitową edycja Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2.
 • Automatic Guest Activation – maszyny wirtualne automatycznie zostaną aktywowane, jeżeli host Hyper-V jest aktywowany jako edycja Datacenter.
 • Cross-Version Shared-Nothing Live Migration – Live Migration z Windows Server 2012 do Windows Server 2012 R2 (łącznie z funkcjonalnością już dostępna od Hyper-V 2012 – mowa o Shared-Nothing Live Migration, która pozwala na dokonanie migracji na żywo na inny serwer Hyper-V bez żadnej współdzielonej przestrzeni – nie jest wymagany żaden klaster).
 • Hyper-V Recovery Manager – umożliwia łatwy failover chmur prywatnych do innego centrum przetwarzania danych. Funkcja integruje System Center 2012 Virtual Machine Manager oraz technologię Hyper-V Replica z Windows Server 2012. Dzięki temu można zbudować automatyzację dla failover lub odzyskiwania pomiędzy centrami danych.
 • Hyper-V Replica improvements – będzie można replikować maszyny wirtualne nie tylko w schemacie A-B/A-C ale również w A-B-C oraz w 3 różnych czasach RPO co 30 sekund, co 5 minut oraz co 15 minut. Dodatkowo funkcja Hyper-V Replica została poprawiona w kontekście skalowalności oraz wydajności.
 • Linux Guest OS support enhancements – wsparcie Dynamic Memory oraz kopie zapasowe “na żywo” maszyn z systemem Linux.
 • Linux Video Driver – doświadczenie wideo na maszynach wirtualnych z Linux podobne do tych co z Windows.
 • Live Migration Compression – ruch Live Migration będzie kompresowany po stronie hosta Hyper-V przed wysłaniem, co skutkuje znaczną redukcja czasu migracji – nawet do 50% szybciej!
 • Live Migration over SMB Direct (RDMA) – Live Migration może bezpośrednio użyć SMB 3.0 co w praktyce umożliwia wykorzystanie technologii Remote Direct Memory Access (RDMA), która umożliwia jeszcze szybsze Live Migration.
 • Live resizing of VHDX – możliwość rozszerzania oraz zmniejszania plików VHDX “na żywo”.
 • Live VM Cloning – możliwość klonowania działającej maszyny wirtualnej “na żywo”.
 • Live VM Exporting – możliwość eksportowania działającej maszyny wirtualnej “na żywo”.
 • Shared VHDX – plik VHDX może być współdzielony pomiędzy dwiema maszynami wirtualnym za pomocą wirtualnego kontrolera SCSI. Dzięki temu w prosty sposób będzie można stworzyć współdzieloną przestrzeń, potrzebną do budowy klastrów na poziomie systemów gościa maszyn wirtualnych. Eliminujemy potrzebę użycia iSCSI lub Virtual Fiber Channel.
 • Storage Quality of Service (QoS) – Limitowanie IOPS per konkretna maszyna wirtualna.
 • VM Connect – użycie RDP do interakcji z maszyną wirtualną za pomocą VMBus (wirtualna szyna komunikacyjna pomiędzy hostem, a maszyną wirtualną), co umożliwia wykorzystanie możliwości RDP takich jak współdzielony schowek, przekierowanie audio, przekierowanie folderów, smartcard, USB Pass-through, etc.
 • Windows Azure compatibility – Windows Azure używa Hyper-V w Windows Server 2012 jako platformę wirtualizacji, co daje kompatybilność uruchomionych maszyn wirtualnych on-premise w Hyper-V, a Windows Azure.

Dzieje się!

Update #1:

W/w “ficzery” omawia Ben Armstrong aka Virtual PC Guy na sesji Hyper-V – What’s New in Windows Server 2012 R2 podczas TechEd North America 2013.

Update #2:

Wywiad z Ben Armstrong aka Virtual PC Guy przeprowadzony przez Rick Claus – What’s New in Windows Server 2012 R2 Hyper-V.

Enjoy! 🙂

Microsoft has released Update Rollup 2 for System Center 2012 Service Pack 1 (KB2802159). These updates are available from Microsoft Update, to obtain and install the updates follow these steps on a system that has an applicable System Center 2012 component installed:

 1. Click Start, and then click Control Panel.
 2. In Control Panel, double-click Windows Update.
 3. In the Windows Update window, click Check Online for updates from Microsoft Update.
 4. Click Important updates are available.
 5. Select the Update Rollup 2 package, and then click OK.
 6. Click Install updates to install the update package.

To manually download the update packages from Microsoft Update Catalog, go to the following Microsoft websites:

App Controller (KB2815569)

Download: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2815569

 • Issue 1: You cannot change the virtual machine network of deployed virtual machines.
 • Issue 2: The network connection is set to None after you view the network properties of a deployed virtual.
 • Issue 3: You cannot view the virtual networks for a virtual machine.
 • Issue 4: When you change the virtual network in App Controller, you receive the following error message: 10605-InvalidVLanConfiguration
 • Issue 5: You cannot copy VMs that have multiple processors or large amounts of memory from VMM to a Windows Azure.
 • Issue 6: App Controller requires Microsoft Silverlight 5 but links to the download page for Silverlight 4.
 • Issue 7: An argument null exception may occur if network connectivity is interrupted.

App Controller Setup (KB2823452)

Download: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2823452

 • Issue 1: App Controller cannot be installed if the Microsoft SQL Server database server name starts with a number.
 • Issue 2: Setup incorrectly reports that the SQL Server database has insufficient disk space.
 • Issue 3: Setup is unsuccessful when it tries to enable Internet Information Services (IIS).

Operations Manager (KB2826664)

Download: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2826664

 • Issue 1: The Web Console performance is very poor when a view is opened for the first time.
 • Issue 2: The alert links do not open in the Web Console after Service Pack 1 is applied for Operations Manager.
 • Issue 3: The Distributed Applications (DA) health state is incorrect in Diagram View.
 • Issue 4: The Details Widget does not display data when it is viewed by using the SharePoint webpart.
 • Issue 5: The renaming of the SCOM group in Group View will not work if the user language setting is not “English (United States).”
 • Issue 6: An alert description that includes multibyte UTF-8 characters is not displayed correctly in the Alert Properties view.
 • Issue 7: The Chinese (Taiwan) Web Console displays a wrong message.
 • Issue 8: The APM to IntelliTrace conversion is broken when alerts are generated from dynamic module events
 • Issue 9: Connectivity issues to System Center services are fixed.
 • Issue 10: High CPU problems are experienced in Operations Manager UI.
 • Issue 11: Query processor runs out of internal resources and cannot produce a query plan when you open Dashboard views.
 • Issue 12: Path details are missing for “Objects by Performance.”

Operations Manager – UNIX and Linux Monitoring (Management Pack Update) (KB2828653)

Download: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2828653

 • Issue 1: The Solaris agent could run out of file descriptors when many multi-version file systems (MVFS) are mounted.
 • Issue 2: Logical and physical disks are not discoverable on AIX-based computers when a disk device file is contained in a subdirectory.
 • Issue 3: Rules and monitors that were created by using the UNIX/Linux Shell Command templates do not contain some parameters.
 • Issue 4: Process monitors that were created by the UNIX/Linux Process Monitoring template cannot save in an existing management.
 • Issue 5: The Linux agent cannot install on a CentOS or Oracle Linux host by using FIPS version of OpenSSL 0.9.8.

Service Manager (KB2828618)

Download: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2828618

 • Issue 1: If the number of “Manual Activities” displayed in the Service Manager Portal exceeds a certain limit, page loads may time out.
 • Issue 2: Incorrect cleanup of a custom related type causes grooming on the EntityChangeLog table to stall.
 • Issue 3: Service requests complete unexpectedly because of a race condition between workflows.
 • Issue 4: The console crashes when you double-click a parent incident link on an extended incident class.
 • Issue 5: PowerShell tasks that were created by using the authoring tool do not run because of an incorrect reference.
 • Issue 6: The Exchange management pack is stuck in a Pending state after management pack synchronization.

Orchestrator (KB2828616)

Download: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2828616

 • Issue 1: The Monitor SNMP Trap activity publishes incorrect values for strings when a Microsoft SNMP Trap Service connection is used.
 • Issue 2: Inconsistent results when you use Orchestrator to query an Oracle database.

Data Protection Manager (KB2822782)

Download: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2822782

 • Issue 1: An express full backup job in SC 2012 SP1 may stop responding on a Hyper-V cluster that has 600 or more VMs.
 • Issue 2: When a SC 2012 SP1 item level restore operation is performed on a SharePoint the restore is unsuccessful.
 • Issue 3: When you open DPM on a computer that is running SC 2012 SP1, the Welcome screen does not indicate the correct version of SP1.
 • Issue 4: When you perform a disconnected installation of the DPM 2012 SP1 agent, you receive an error message: Protection agent cannot be installed on a machine where DPM is installed.
 • Issue 5: When you use DPM 2012 SP1 for tape backup, a checksum error may occur when the WriteMBC workflow is run.
 • Issue 6: Backups of CSV volumes may be unsuccessful with metadata file corruption in DPM 2012 SP1.
 • Issue 7: The DPM console may require more time to open than expected when many client systems are being protected.

At the beginning of the January 2013, Microsoft Open Technologies announced new service for Windows Azure IaaS – VM Depot. What is VM Depot? It’s a community-driven catalog of preconfigured operating systems, applications, and development stacks that can easily be deployed on Windows Azure. Using VM Depot and Windows Azure, developers can create and share images of Linux-based virtual machines, and share details on their experiences using those images.

When service started, one way to provisioning VMs from VM Depot was using Node.js. Now, you can use Windows Azure Management Portal to do this 🙂

When you select the Virtual Machines tab, you will now see an option to BROWSE VMDEPOT:

WindowsAzure-VMDepot001

Under BROWSE VMDEPOT you are presented with a full list of available images:

WindowsAzure-VMDepot002

You cane also prepare own Linux-based images for Windows Azure and publish it to VM Depot Community 🙂

WindowsAzure-VMDepot003Have fun!

Close