Top Menu

SCDPMW bazie wiedzy Pomocy Technicznej Microsoft opublikowano rozwiązanie problemu tworzenia punktów odzyskiwania, który występował w następującym scenariuszu:

  • Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Standard jest zainstalowany na maszynie wirtualnej działającej na Hyper-V.
  • Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 jest skonfigurowany tak, aby używał całej dostępnej przestrzeni na jednym dysku dla buforowania Web.
  • Maszyna wirtualna jest chroniona przez System Center Data Protection Manager (DPM) 2010 lub System Center Data Protection Manager (DPM) 2007.

W momencie próby utworzenia punktu odzyskiwania pojawiał się błąd:

Recovery point creation jobs for Microsoft Hyper-V Backup Using Saved StateW2K8-R2 on protected_VM have been failing. The number of failed recovery point creation jobs = 1.

If the datasource protected is SharePoint, then click on the Error Details to view the list of databases for which recovery point creation failed. (ID 3114)

DPM encountered a retryable VSS error. (ID 30112 Details: VssError: The writer experienced a transient error. If the backup process is retried, the error may not reoccur.
(0x800423F3))

Rozwiązanie problemu opisane jest w KB981948.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close