Top Menu

App-VZostała wydana zaktualizowana wersja Microsoft Application Virtualization (App-V) 4.6 dla Remote Desktop Services (RDS).
Wydanie to charakteryzuje się dodaniem wsparcia dla 64-bit systemów operacyjnych, czego zabrakło w poprzednim wydaniu z początku marca 2010.

App-V 4.6 dla RDS ze wsparciem 64-bit można pobrać ze stron Microsoft Downloads.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close